Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Rzeszowie w przedsiębiorstwie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. w, które odbędą się w dniach 27-29.09.2017 r. dla grup nr 18-20. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Krakowie w przedsiębiorstwie TESCO Polska sp. z o. o., które odbędą się w dniach 28-30.08.2017 r. dla grup nr 14-17. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski" - gr. X. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski)" - gr. III oraz aktualizację harmonogramu zajęć projektowych z j. niderlandzkiego gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. VI i VII, zaktualizowano takze plan zajeć "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" gr. XXVII. W zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język francuski)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język niderlandzki" - gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski " - gr. IX. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowe harmonogramy zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język niemiecki " - gr. III i "Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język francuski " - gr. I. Informujemy także, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację planu zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe plany zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych" - gr. VII i VIII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. V, oraz "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVI, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja romańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język niemiecki)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację harmonogramu  szkolenia "Autoprezetacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXV, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, zaktualizowany harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski) - gr. II”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdą Państwo aktualne listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja słowiańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język angielski) - gr. VI”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXV, natomiat w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V”   Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II” oraz „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Kurs tłumaczeń konsekutywnych - sekcja angielska" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowane najnowsze harmonogramy szkoleń "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II oraz "Autoprezentacja" gr. XXIV. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIV. Jednocześnie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo harmonogram zajęć. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe harmonogramy szkoleń: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXIII oraz "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo nowe listy rankingowe osób zakwalifikowanych na szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” gr. II, "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" gr. IV, "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" gr. IV. Prosimy o zapoznanie się z listami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIII. Prosimy o zapoznanie się z listą.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30. Pozostały ostatnie miejsca, serdecznie zapraszamy do udziału.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. Prosimy o zapoznanie się z lista.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr III oraz zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I oraz nowy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy oraz listy przyjętych na specjalistyczny język angielski/niemiecki finansowy i księgowy (grupy nr 3) oraz język rosyjski w biznesie - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Dodatkowo informujemy o zmianie harmonogramu "Język angielski dla pracowników biurowych" gr III. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowe harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: Przedsiębiorczość gr. 1, Podstawy grafiki komputerowej gr. 2 oraz Język ang. dla pracowników biurowych gr. 3 W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVIII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizacje harmonogramów zajęć ,Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV, XVI i XVII prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się  z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny, nowy harmonogram szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr. II,  W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVII oraz aktualizację harmonogramu grupy XVI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVI oraz aktualizację harmonogramu grupy XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy że rekrutacja w ramach projektu „LUK II” zostaje przedłużona do dnia 23.12.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do skorzystania z oferty i wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że od 18.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XIII, i Radzenie sobie ze stresem gr. XIV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od 16.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. X, i Praca w zespole gr. XII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od poniedziałku (tj. 14.11.2016 r.) rozpoczynają się szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia jest już nowy harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. IX, kolejne harmonogramy dla kolejnych zrekrutowanych grup będą pojawiać się na bieżąco. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą projektu „LUK II” rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 30.11.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do Biura Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że w dniach 31.10.2016 – 02.11.2016 r. Biuro Projektu „LUK II” będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie od dnia 03.11.2016 roku.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej, polskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej oraz sinologii na spotkanie informacyjne w ramach projektu "LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Spotkanie odbędzie się w najbliższa środę, tj. 26.10.2016r. w sali C-911 - Czytelnia Instytutu Filologii Angielskiej KUL Collegium Jana Pawła II, IX piętro o godz. 12.30. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferowanego wsparcia w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy!!

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych do udziału w ww. projekcie. Więcej informaji znajduje się tutaj.

Informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 17-19.08.2016 r. Miejscem realizacji wizyty jest siedziba firmy TESCO Polska sp. z o. o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Szczegóły dotyczące organizacji wizyty przekaże Państwu Pan Łukasz Kwiatkowski, lukasz.kwiatkowski@kul.pl, tel: (81) 445 41 66. Harmonogramy wizyt znajdą Państwo w zakładce wizyty studyjne. Znajdują się tam także listy osób zakwalifikowanych do udziału w wizytach. Realizacja kolejnych wizyt planowana jest we wrześniu br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w wizytach studyjnych oraz z kontraktem uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", dokumenty znajdują się w menu wizyty studyjne. Pierwsze wizyty odbędą się w terminie: 17-19.08.2016 r. w Krakowie, w siedzibie centrali TESCO Poland. Zainteresowanych uczestnictwem w wizytach studyjnych zapraszamy do kontaktu z p. Łukaszem Kwiatkowskim, Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, tel. 81-445-41-66, mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl

15.07.2016

Wizyty studyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych do kontaktu z Biurem Projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizyt studyjnych jest p. Łukasz Kwiatkowski – Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, e-mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl, luk@kul.pl, tel: (81) 445 41 66, (81) 445 42 82

 

Pierwsze wizyty studyjne są planowane na sierpień 2016 roku. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Wizyty studyjne.

Informujemy, że zmieniły się harmongoramy szkoleń zawodowych - „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa I, „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa II, „Menadżer projektów” - grupa I. Zaktualizowane harmonogramy znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Informujemy o uruchomieniu zajęć kolejnych szkoleń z kompetencji zawodowych i informatycznych: menadżer projektów, język angielski dla pracowników biurowych - grupy I i II oraz podstawy grafiki komputerowej. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska). Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o planowanym uruchomieniu kolejnych zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski grupy I-II, język niemiecki oraz język rosyjski. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński grupa I. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: język ukraiński w biznesie. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy, że od 8 czerwca 2016 roku zaczynają się szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Pierwsze spotkanie, na którym zostanie ustalony szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań, odbędą się w dniu 08.06.2016 r.:
1. szkolenie pt. "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 235
2. szkolenia pt. "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 108
Serdecznie zapraszamy!

Serdenicznie zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia projektowe, aby zgłosić się do udziału w zespole projektowym, należy skontaktować się z Biurem Projektu, pok. CN-201:

osobiście, codziennie w godz. 08.00 – 16.00,

przez e-mail: luk@kul.pl,

telefonicznie: 81-445 4282.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup IV i V, Radzenie sobie ze stresem grupa VI oraz Praca w zespole grupa VII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne wyniki rekrutacji na szkolenia w ramach projektu LUK II.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia można znaleźć w zakładce: Rekrutacja.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający na szkolenia i termin rekrutacji zostaje przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępny jest już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że KUL otrzymał dofinansowania na cztery nowe projekty stażowe, w tym na projekt skierowany do studentów WNH KUL.

UWAGA! W przypadku projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” w pierwszej kolejności na staże będą przyjmowani uczestnicy projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” (dotyczy studentów kierunków filologicznych studiów stacjonarnych II roku II stopnia).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup I-II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie "LUK II", które nie zdążyły jeszcze złożyć dokumentów aplikacyjnych zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenia. W związku z faktem, iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach szkoleniowych termin rekrutacji zostanie przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Norwidianum s. 201 (II piętro), od pon. do pt. w godz. od 8:00-16:00.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i szkoleń można znaleźć w zakładkach: Rekrutacja i Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce szkolenia dostępne są dla Państwa programy wszystkich szkoleń oferowanych w ramach projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką.

Z przyjemnością informujemy, o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na zakładce strony Rekrutacja, informacje na temat szkoleń znajdą Państwo w zakładkach O projekcie i Szkolenia.

Przyjmowanie zgłoszeń I edycji będzie trwało do 29 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty zgłoszeniowe oraz w Biurze projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, II piętro, pok. CN-201.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA


Harmonogramy wizyt studyjnych II edycji: 

Wizyta 3 - Raya Contact Center Europe sp. z o. o.

Wizyta 4 - Raya Contact Center Europe sp. z o. o.

Wizyta 5 - Raya Contact Center Europe sp. z o. o.

Wizyta 6 - Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k.

Wizyta 7 - Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k.

Wizyta 8 - Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k.

Wizyta 9 - Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o. sp. k.

Wizyta 10 - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Wizyta 11 - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Wizyta 12 - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Wizyta 13 - Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Wizyta 14 - Tesco Polska sp. z o. o.

Wizyta 15 - Tesco Polska sp. z o. o.

Wizyta 16 - Tesco Polska sp. z o. o.

Wizyta 17 - Tesco Polska sp. z o. o.

Wizyta 18 - OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o.

Wizyta 19 - OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o.

Wizyta 20 - OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o.

 

Harmonogramy zajęć zespołów projektowych II edycja:

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II - dr Monika Sidor

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I - Judyta Węgłowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VI - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niemiecki) - gr. II - dr hab. Marek Jakubów

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. II - Judyta Węgłowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VII - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VIII - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niemiecki) - gr. III - dr hab. Marek Jakubów

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język francuski) - gr. I - prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IX - dr Ewelina Mokrosz

 Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niderlandzki) - gr. I - mgr Marcin Lipnicki

 Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język francuski) - gr. II - dr hab. Magdalena Sowa

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. III - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. X - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III - Judyta Węgłowska

 

Harmonogramy zajęć szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych II edycja:

„Autoprezentacja w sytuacji biznesowej” - gr. IX - dr Izabela Mamcarz

 "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr X - dr Piotr Mamcarz

"Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XI - dr Piotr Mamcarz

"Praca w zespole" - gr. XII - mgr Dorota Maj

"Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XIII - dr Izabela Mamcarz

"Radzenie sobie ze stresem" - gr. XIV - dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

"Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XV - dr Piotr Mamcarz

"Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XVI - mgr Marta Wziątek

 "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XVII - dr Piotr Mamcarz

  "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XVIII - dr Izabela Mamcarz

   "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XIX - mgr Marta Wziątek

 "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XX - dr Jacek Sobek

 "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXI - dr Jacek Sobek

   "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXII - dr Izabela Mamcarz

   "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXIII - mgr Dorota Maj

   "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXIV - mgr Dorota Szymczyk

   "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXV - mgr Marlena Struś

    "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXVI - mgr Barbara Lebedowicz

    "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXVII - dr Izabela Mamcarz

 

 

Harmonogramy zajęć szkoleń z zakresu kompetencji zawodowych/informatycznych II edycja:

„Specjalistyczny język niemiecki księgowy i finansowy” gr. II - mgr Iwona Fijołek

„Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy” gr. II - mgr Agnieszka Gryta

"Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów" gr I - Karolina Ławicka

"Podstawy grafiki komputerowej" gr. II - Weronika Markiewicz, Agnieszka Szczepaniak

"Język angielski dla pracowników biurowych" gr. III - Maria Sieńko

"Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa II - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

"Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa III - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

„Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” - gr I - dr hab. Magdalena Sowa

"Język rosyjski w biznesie" - gr. I - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 „Specjalistyczny język niemiecki księgowy i finansowy” gr. III - mgr Iwona Fijołek

„Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy” gr. III - mgr Beata Panasiuk

„Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” - gr II - dr hab. Sebastian Piotrowski

 "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa IV - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

„Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy” gr. IV - mgr Beata Panasiuk

 "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja słowiańska)" - grupa I - dr Magdalena Mika/ dr hab. Agata Seweryn/dr Aleksy Kucy)

  "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja romańska)" - grupa I - dr Magdalena Mika/ sr hab. Agata Seweryn/ Aneta Kowalska)

  "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa V - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn, Przemysław Jabłoński)

   "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa VI - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

  "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa VII - Aneta Kowalska/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

   "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - grupa VIII - Justyna Koziak/ dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I edycja [wsparcie zakończone]

Harmonogramy wizyt studyjnych:

Wizyta 1 - Tesco Polska sp. z o. o.

Wizyta 2 - Tesco Polska sp. z o. o.

Harmonogramy zajęć zespołów projektowych:

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński - grupa I - dr Andrij Saweneć

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa I - dr Konrad Klimkowski

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa II - dr Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych
– język niemiecki - grupa I - dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) gr. I - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa III - dr Konrad Klimkowski

Harmonogramy zajęć szkoleń z zakresu kompetencji zawodowych/informatycznych:

Specjalistyczny j. ang. księgowy i finansowy” - grupa I - mgr Agnieszka Turska

Specjalistyczny j. niem. księgowy i finansowy” - grupa I - mgr Iwona Fijołek

Język ukraiński w biznesie - grupa I - dr Albert Nowacki

Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska) - grupa I - (Aneta Kowalska/dr Magdalena Mika/dr hab. Agata Seweryn)

Język angielski dla pracowników biurowych - grupa I - Maria Sieńko

Język angielski dla pracowników biurowych - grupa II - Maria Sieńko

Menadżer projektów - grupa I - mgr inż. Krzysztof Grymuza

Podstawy grafiki komputerowej - grupa I - Marcin Stelmaszczuk, Weronika Mankiewicz

Harmonogramy zajęć szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych:

Autoprezentacja w sytuacji biznesowej - grupa I - dr Piotr Mamcarz

Autoprezentacja w sytuacji biznesowej - grupa II - mgr Marta Wziątek

 Autoprezentacja w sytuacji biznesowej - grupa III - dr Piotr Mamcarz

 Autoprezentacja w sytuacji biznesowej - grupa IV - dr Izabela Mamcarz

  Autoprezentacja w sytuacji biznesowej - grupa V - dr Jacek Sobek

  Radzenie sobie ze stresem - grupa VI - dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL

Praca w zespole - grupa VII - mgr Dorota Maj

Radzenie sobie ze stresem - grupa VIII - dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL