Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Rzeszowie w przedsiębiorstwie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. w, które odbędą się w dniach 27-29.09.2017 r. dla grup nr 18-20. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Krakowie w przedsiębiorstwie TESCO Polska sp. z o. o., które odbędą się w dniach 28-30.08.2017 r. dla grup nr 14-17. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski" - gr. X. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski)" - gr. III oraz aktualizację harmonogramu zajęć projektowych z j. niderlandzkiego gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. VI i VII, zaktualizowano takze plan zajeć "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" gr. XXVII. W zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język francuski)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język niderlandzki" - gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski " - gr. IX. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowe harmonogramy zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język niemiecki " - gr. III i "Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język francuski " - gr. I. Informujemy także, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację planu zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe plany zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych" - gr. VII i VIII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. V, oraz "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVI, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja romańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język niemiecki)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację harmonogramu  szkolenia "Autoprezetacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXV, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, zaktualizowany harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski) - gr. II”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdą Państwo aktualne listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja słowiańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język angielski) - gr. VI”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXV, natomiat w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V”   Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II” oraz „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Kurs tłumaczeń konsekutywnych - sekcja angielska" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowane najnowsze harmonogramy szkoleń "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II oraz "Autoprezentacja" gr. XXIV. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIV. Jednocześnie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo harmonogram zajęć. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe harmonogramy szkoleń: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXIII oraz "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo nowe listy rankingowe osób zakwalifikowanych na szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” gr. II, "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" gr. IV, "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" gr. IV. Prosimy o zapoznanie się z listami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIII. Prosimy o zapoznanie się z listą.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30. Pozostały ostatnie miejsca, serdecznie zapraszamy do udziału.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. Prosimy o zapoznanie się z lista.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr III oraz zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I oraz nowy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy oraz listy przyjętych na specjalistyczny język angielski/niemiecki finansowy i księgowy (grupy nr 3) oraz język rosyjski w biznesie - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Dodatkowo informujemy o zmianie harmonogramu "Język angielski dla pracowników biurowych" gr III. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowe harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: Przedsiębiorczość gr. 1, Podstawy grafiki komputerowej gr. 2 oraz Język ang. dla pracowników biurowych gr. 3 W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVIII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizacje harmonogramów zajęć ,Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV, XVI i XVII prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się  z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny, nowy harmonogram szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr. II,  W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVII oraz aktualizację harmonogramu grupy XVI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVI oraz aktualizację harmonogramu grupy XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy że rekrutacja w ramach projektu „LUK II” zostaje przedłużona do dnia 23.12.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do skorzystania z oferty i wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że od 18.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XIII, i Radzenie sobie ze stresem gr. XIV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od 16.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. X, i Praca w zespole gr. XII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od poniedziałku (tj. 14.11.2016 r.) rozpoczynają się szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia jest już nowy harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. IX, kolejne harmonogramy dla kolejnych zrekrutowanych grup będą pojawiać się na bieżąco. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą projektu „LUK II” rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 30.11.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do Biura Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że w dniach 31.10.2016 – 02.11.2016 r. Biuro Projektu „LUK II” będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie od dnia 03.11.2016 roku.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej, polskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej oraz sinologii na spotkanie informacyjne w ramach projektu "LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Spotkanie odbędzie się w najbliższa środę, tj. 26.10.2016r. w sali C-911 - Czytelnia Instytutu Filologii Angielskiej KUL Collegium Jana Pawła II, IX piętro o godz. 12.30. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferowanego wsparcia w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy!!

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych do udziału w ww. projekcie. Więcej informaji znajduje się tutaj.

Informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 17-19.08.2016 r. Miejscem realizacji wizyty jest siedziba firmy TESCO Polska sp. z o. o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Szczegóły dotyczące organizacji wizyty przekaże Państwu Pan Łukasz Kwiatkowski, lukasz.kwiatkowski@kul.pl, tel: (81) 445 41 66. Harmonogramy wizyt znajdą Państwo w zakładce wizyty studyjne. Znajdują się tam także listy osób zakwalifikowanych do udziału w wizytach. Realizacja kolejnych wizyt planowana jest we wrześniu br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w wizytach studyjnych oraz z kontraktem uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", dokumenty znajdują się w menu wizyty studyjne. Pierwsze wizyty odbędą się w terminie: 17-19.08.2016 r. w Krakowie, w siedzibie centrali TESCO Poland. Zainteresowanych uczestnictwem w wizytach studyjnych zapraszamy do kontaktu z p. Łukaszem Kwiatkowskim, Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, tel. 81-445-41-66, mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl

15.07.2016

Wizyty studyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych do kontaktu z Biurem Projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizyt studyjnych jest p. Łukasz Kwiatkowski – Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, e-mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl, luk@kul.pl, tel: (81) 445 41 66, (81) 445 42 82

 

Pierwsze wizyty studyjne są planowane na sierpień 2016 roku. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Wizyty studyjne.

Informujemy, że zmieniły się harmongoramy szkoleń zawodowych - „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa I, „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa II, „Menadżer projektów” - grupa I. Zaktualizowane harmonogramy znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Informujemy o uruchomieniu zajęć kolejnych szkoleń z kompetencji zawodowych i informatycznych: menadżer projektów, język angielski dla pracowników biurowych - grupy I i II oraz podstawy grafiki komputerowej. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska). Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o planowanym uruchomieniu kolejnych zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski grupy I-II, język niemiecki oraz język rosyjski. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński grupa I. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: język ukraiński w biznesie. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy, że od 8 czerwca 2016 roku zaczynają się szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Pierwsze spotkanie, na którym zostanie ustalony szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań, odbędą się w dniu 08.06.2016 r.:
1. szkolenie pt. "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 235
2. szkolenia pt. "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 108
Serdecznie zapraszamy!

Serdenicznie zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia projektowe, aby zgłosić się do udziału w zespole projektowym, należy skontaktować się z Biurem Projektu, pok. CN-201:

osobiście, codziennie w godz. 08.00 – 16.00,

przez e-mail: luk@kul.pl,

telefonicznie: 81-445 4282.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup IV i V, Radzenie sobie ze stresem grupa VI oraz Praca w zespole grupa VII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne wyniki rekrutacji na szkolenia w ramach projektu LUK II.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia można znaleźć w zakładce: Rekrutacja.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający na szkolenia i termin rekrutacji zostaje przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępny jest już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że KUL otrzymał dofinansowania na cztery nowe projekty stażowe, w tym na projekt skierowany do studentów WNH KUL.

UWAGA! W przypadku projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” w pierwszej kolejności na staże będą przyjmowani uczestnicy projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” (dotyczy studentów kierunków filologicznych studiów stacjonarnych II roku II stopnia).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup I-II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie "LUK II", które nie zdążyły jeszcze złożyć dokumentów aplikacyjnych zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenia. W związku z faktem, iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach szkoleniowych termin rekrutacji zostanie przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Norwidianum s. 201 (II piętro), od pon. do pt. w godz. od 8:00-16:00.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i szkoleń można znaleźć w zakładkach: Rekrutacja i Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce szkolenia dostępne są dla Państwa programy wszystkich szkoleń oferowanych w ramach projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką.

Z przyjemnością informujemy, o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na zakładce strony Rekrutacja, informacje na temat szkoleń znajdą Państwo w zakładkach O projekcie i Szkolenia.

Przyjmowanie zgłoszeń I edycji będzie trwało do 29 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty zgłoszeniowe oraz w Biurze projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, II piętro, pok. CN-201.

Zajęcia projektowe


Harmonogramy zajęć zespołów projektowych II edycja:

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II - dr Monika Sidor

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I - Judyta Węgłowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VI - dr hab. Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niemiecki) - gr. II - dr hab. Marek Jakubów

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. II - Judyta Węgłowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VII - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. VIII - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niemiecki) - gr. III - dr hab. Marek Jakubów

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język francuski) - gr. I - prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IX - dr Ewelina Mokrosz

 Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język niderlandzki) - gr. I - mgr Marcin Lipnicki

 Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język francuski) - gr. II - dr hab. Magdalena Sowa

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. III - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. X - dr Kinga Lis

Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III - Judyta Węgłowska

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogramy zajęć zespołów projektowych [I edycja zakończona]:

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński - grupa I - dr Andrij Saweneć

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa I - dr Konrad Klimkowski

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa II - dr Konrad Klimkowski

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych
– język niemiecki - grupa I - dr hab. Marek Jakubów, prof. KUL

Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

Zajęcia zespołu projektowego z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych –
język angielski - grupa III - dr Konrad Klimkowski

 

 

W ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” przewidziana jest dodatkowa oferta dla Studentów/tek II roku II stopnia oraz III roku I stopnia kierunków filologicznych KUL w postaci zespołów projektowych. Ma ona na celu umożliwienie Studentom/tkom nabycia umiejętności praktycznych oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców. Przewiduje się zrealizowanie zespołów projektowych w następujących obszarach:

  1. Praktycznych technik tłumaczeniowych – w zakresie tłumaczeń technicznych z wykorzystaniem branżowego języka obcego, zwłaszcza z zakresu prawa, nauk medycznych, farmacji, nauk technicznych.
  2. Pozostałych praktycznych umiejętności specjalistycznych – przykładowe obszary to: finanse, księgowość, zarządzanie projektami, promocja i marketing.

Zespoły będą liczyć 6 osób, każda grupa zrealizuje 15 godzin pracy (max. 3 spotkania) nad przygotowanymi według scenariuszy case studies. Prace będą koordynowane przez specjalistów – praktyków: nauczycieli akademickich (Ad. 1) oraz przedstawicieli przedsiębiorców, u których absolwenci/tki kierunków filologicznych KUL mogą uzyskać zatrudnienie (Ad. 2).

Na zakończenie każdy uczestnik zespołu projektowego otrzyma indywidualną opinię z oceną rezultatów swojej pracy.

Dla studentów/tek, którzy zdecydują się na udział w zespołach projektowych przewidziane są także wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (w Lublinie i poza nim). Każda wizyta będzie trwała trzy dni, podczas których będzie można nie tylko zapoznać się z organizacją pracy i zadaniami realizowanymi w danym przedsiębiorstwie, ale także zaprezentować rezultaty pracy danego zespołu projektowego. Dodatkowo, osoby te będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji na płatne staże oferowane w ramach projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL”.

Zachęcamy do udziału w tych działaniach, stanowią one cenne przygotowanie do wejścia na rynek pracy po zakończeniu studiów, ponieważ stwarzają szanse do poznania realnego środowiska pracy oraz zadań zawodowych właściwych dla absolwentów filologii.

Aby zgłosić się do udziału w zespole projektowym, należy skontaktować się z Biurem Projektu, pok. CN-201:

  • osobiście, codziennie w godz. 08.00 – 16.00,
  • przez e-mail: luk@kul.pl,
  • telefonicznie: 81-445 4282.