iskra

Assistant professor

justyna.iskra@kul.lublin.pl

 

Research Interests:

 • contemporary characterological typologies,
 • empirical character studies;
 • qualitative analysis of personal experiences concerning among others self-actualization, friendship, suffering;
 • personal competencies as a basis for shaping mature interpersonal relationships;
 • personality resilience;
 • quality of life.

Publications:

J. Iskra (1998):  Koncepcja zdrowia psychicznego w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. W: Z.Uchnast (red.).  Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń.  Lublin: TN KUL.

 J. Iskra (1998): Stopień otwartości na doświadczenie a obraz siebie młodzieży artystycznie uzdolnionej.  Roczniki Psychologiczne, 1.

 J. Iskra (1998):   Metody analizy twórczości artystycznej. Od interpretacji psychiatrycznej do hermeneutycznej. W: P. Francuz, P.Oleś, W. Otrębski (red.)  Studia z Psychologii w KUL. Lublin: RW KUL.

 J. Iskra (2002):  Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora. W: M.Straś-Romanowska (red.). Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje.  Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

 J. Iskra (2002): Godność osoby w chorobie terminalnej. W: M.Stepulak (red.). Dylematy etyczno-zawodowe psychologa.  Lublin: TN KUL. 

 J. Iskra (2002):  Manipulacja a dobro osobiste klienta. W: M.Stepulak (red.). Dylematy etyczno-zawodowe psychologa.  Lublin: TN KUL. 

 Z. Uchnast, J. Iskra (2003):  Doświadczenie cierpienia: Jakościowa analiza zdarzeń życiowych. W: K.Krzyżewski (red). Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Z. Uchnast, J. Iskra (2004):  Psychologiczna struktura doświadczenia cierpienia osobowego. W: R.Jaworski, A.Rusak, W.Simon (red.). Wobec cierpienia. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

 J. Iskra (2005): Doświadczenie czasu u studentów-jakościowa analiza raportów pisemnych. W:  P.Francuz, W.Otrębski, Z.Uchnast (red.). Studia z Psychologii w KUL. Lublin: Wyd. KUL.

 J. Iskra (2006): Psychological Qualitative Analysis of Students' Self-Reports on Lived Events of Time Experience. W: Z.Uchnast (red.). Psychology of Time. Lublin: Wyd. KUL.

J. Iskra, M. Stojek (2007): Doświadczenie strachu u policjantów będących w sytuacji zagrożenia. W:  P.Francuz, W.Otrębski, Z.Uchnast (red.). Studia z Psychologii w KUL. Lublin: Wyd. KUL.

 J. Iskra (2008): Obraz rodziny pochodzenia u studentów psychologii o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: L.Golińska, B. Dudka (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Didactics:

 • Characterology: theory and basis of typology - lecture
 • Characterology: direction of empirical research - lecture
 • General Psychology - lecture
 • Pre-Seminar of General Psychology
 • Conversatorium for General Psychology - for MISH students
 • Exercises in methods of quality psychological analysis
 • Exercises for General Psychology

Contact:

Department of General Psychology

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
room C-328, The John Paul II Collegium
phone +48 81 445 3 328