Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Rzeszowie w przedsiębiorstwie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. w, które odbędą się w dniach 27-29.09.2017 r. dla grup nr 18-20. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Krakowie w przedsiębiorstwie TESCO Polska sp. z o. o., które odbędą się w dniach 28-30.08.2017 r. dla grup nr 14-17. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski" - gr. X. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski)" - gr. III oraz aktualizację harmonogramu zajęć projektowych z j. niderlandzkiego gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. VI i VII, zaktualizowano takze plan zajeć "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" gr. XXVII. W zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język francuski)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język niderlandzki" - gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski " - gr. IX. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowe harmonogramy zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język niemiecki " - gr. III i "Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język francuski " - gr. I. Informujemy także, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację planu zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe plany zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych" - gr. VII i VIII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. V, oraz "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVI, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja romańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język niemiecki)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację harmonogramu  szkolenia "Autoprezetacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXV, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, zaktualizowany harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski) - gr. II”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdą Państwo aktualne listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja słowiańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język angielski) - gr. VI”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXV, natomiat w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V”   Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II” oraz „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Kurs tłumaczeń konsekutywnych - sekcja angielska" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowane najnowsze harmonogramy szkoleń "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II oraz "Autoprezentacja" gr. XXIV. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIV. Jednocześnie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo harmonogram zajęć. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe harmonogramy szkoleń: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXIII oraz "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo nowe listy rankingowe osób zakwalifikowanych na szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” gr. II, "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" gr. IV, "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" gr. IV. Prosimy o zapoznanie się z listami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIII. Prosimy o zapoznanie się z listą.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30. Pozostały ostatnie miejsca, serdecznie zapraszamy do udziału.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. Prosimy o zapoznanie się z lista.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr III oraz zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I oraz nowy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy oraz listy przyjętych na specjalistyczny język angielski/niemiecki finansowy i księgowy (grupy nr 3) oraz język rosyjski w biznesie - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Dodatkowo informujemy o zmianie harmonogramu "Język angielski dla pracowników biurowych" gr III. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowe harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: Przedsiębiorczość gr. 1, Podstawy grafiki komputerowej gr. 2 oraz Język ang. dla pracowników biurowych gr. 3 W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVIII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizacje harmonogramów zajęć ,Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV, XVI i XVII prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się  z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny, nowy harmonogram szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr. II,  W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVII oraz aktualizację harmonogramu grupy XVI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVI oraz aktualizację harmonogramu grupy XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy że rekrutacja w ramach projektu „LUK II” zostaje przedłużona do dnia 23.12.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do skorzystania z oferty i wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że od 18.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XIII, i Radzenie sobie ze stresem gr. XIV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od 16.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. X, i Praca w zespole gr. XII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od poniedziałku (tj. 14.11.2016 r.) rozpoczynają się szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia jest już nowy harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. IX, kolejne harmonogramy dla kolejnych zrekrutowanych grup będą pojawiać się na bieżąco. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą projektu „LUK II” rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 30.11.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do Biura Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że w dniach 31.10.2016 – 02.11.2016 r. Biuro Projektu „LUK II” będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie od dnia 03.11.2016 roku.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej, polskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej oraz sinologii na spotkanie informacyjne w ramach projektu "LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Spotkanie odbędzie się w najbliższa środę, tj. 26.10.2016r. w sali C-911 - Czytelnia Instytutu Filologii Angielskiej KUL Collegium Jana Pawła II, IX piętro o godz. 12.30. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferowanego wsparcia w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy!!

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych do udziału w ww. projekcie. Więcej informaji znajduje się tutaj.

Informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 17-19.08.2016 r. Miejscem realizacji wizyty jest siedziba firmy TESCO Polska sp. z o. o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Szczegóły dotyczące organizacji wizyty przekaże Państwu Pan Łukasz Kwiatkowski, lukasz.kwiatkowski@kul.pl, tel: (81) 445 41 66. Harmonogramy wizyt znajdą Państwo w zakładce wizyty studyjne. Znajdują się tam także listy osób zakwalifikowanych do udziału w wizytach. Realizacja kolejnych wizyt planowana jest we wrześniu br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w wizytach studyjnych oraz z kontraktem uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", dokumenty znajdują się w menu wizyty studyjne. Pierwsze wizyty odbędą się w terminie: 17-19.08.2016 r. w Krakowie, w siedzibie centrali TESCO Poland. Zainteresowanych uczestnictwem w wizytach studyjnych zapraszamy do kontaktu z p. Łukaszem Kwiatkowskim, Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, tel. 81-445-41-66, mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl

15.07.2016

Wizyty studyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych do kontaktu z Biurem Projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizyt studyjnych jest p. Łukasz Kwiatkowski – Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, e-mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl, luk@kul.pl, tel: (81) 445 41 66, (81) 445 42 82

 

Pierwsze wizyty studyjne są planowane na sierpień 2016 roku. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Wizyty studyjne.

Informujemy, że zmieniły się harmongoramy szkoleń zawodowych - „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa I, „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa II, „Menadżer projektów” - grupa I. Zaktualizowane harmonogramy znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Informujemy o uruchomieniu zajęć kolejnych szkoleń z kompetencji zawodowych i informatycznych: menadżer projektów, język angielski dla pracowników biurowych - grupy I i II oraz podstawy grafiki komputerowej. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska). Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o planowanym uruchomieniu kolejnych zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski grupy I-II, język niemiecki oraz język rosyjski. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński grupa I. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: język ukraiński w biznesie. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy, że od 8 czerwca 2016 roku zaczynają się szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Pierwsze spotkanie, na którym zostanie ustalony szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań, odbędą się w dniu 08.06.2016 r.:
1. szkolenie pt. "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 235
2. szkolenia pt. "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 108
Serdecznie zapraszamy!

Serdenicznie zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia projektowe, aby zgłosić się do udziału w zespole projektowym, należy skontaktować się z Biurem Projektu, pok. CN-201:

osobiście, codziennie w godz. 08.00 – 16.00,

przez e-mail: luk@kul.pl,

telefonicznie: 81-445 4282.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup IV i V, Radzenie sobie ze stresem grupa VI oraz Praca w zespole grupa VII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne wyniki rekrutacji na szkolenia w ramach projektu LUK II.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia można znaleźć w zakładce: Rekrutacja.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający na szkolenia i termin rekrutacji zostaje przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępny jest już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że KUL otrzymał dofinansowania na cztery nowe projekty stażowe, w tym na projekt skierowany do studentów WNH KUL.

UWAGA! W przypadku projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” w pierwszej kolejności na staże będą przyjmowani uczestnicy projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” (dotyczy studentów kierunków filologicznych studiów stacjonarnych II roku II stopnia).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup I-II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie "LUK II", które nie zdążyły jeszcze złożyć dokumentów aplikacyjnych zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenia. W związku z faktem, iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach szkoleniowych termin rekrutacji zostanie przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Norwidianum s. 201 (II piętro), od pon. do pt. w godz. od 8:00-16:00.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i szkoleń można znaleźć w zakładkach: Rekrutacja i Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce szkolenia dostępne są dla Państwa programy wszystkich szkoleń oferowanych w ramach projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką.

Z przyjemnością informujemy, o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na zakładce strony Rekrutacja, informacje na temat szkoleń znajdą Państwo w zakładkach O projekcie i Szkolenia.

Przyjmowanie zgłoszeń I edycji będzie trwało do 29 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty zgłoszeniowe oraz w Biurze projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, II piętro, pok. CN-201.

LUK II- Lubelski Uniwersytet Kompetencji


 O PROJEKCIE

 

Projekt „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu dostosowanie do IX.2017 kompetencji 289 studentów/-ek (w tym 228 kobiet) kierunków: filologia angielska, filologia germańska, filologia niderlandzka, filologia polska, filologia słowiańska, filologia romańska i sinologia KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorstwami.

 

Czas trwania projektu: 01.03.2016 r. - 30.09.2017 r.

 

Budżet: 895 968,94 PLN w tym 862 614,94 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Projekt „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

 1. Odsetek objętych wsparciem EFS absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6-cu m-cy od zakończenia kształcenia – 116 osób,
 2. Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 289 osób, w tym 228 kobiet i 61 mężczyzn,
 3. Liczba studentów, którzy pozytywnie ocenili przydatność form wsparcia, w których uczestniczyli w ramach projektu, w perspektywie funkcjonowania absolwenta studiów filologicznych KUL na rynku pracy – 212 osób, w tym 171 kobiet i 46 mężczyzn,
 4. Liczba studentów, którzy zadeklarowali wysoką satysfakcję z udziału w formach wsparcia, w których uczestniczyli w ramach projektu - 212 osób, w tym 171 kobiet i 46 mężczyzn.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 289 studentów/-ek (osoby bierne zawodowo) ostatniego roku studiów stacjonarnych następujących kierunków studiów:

 • filologia angielska,
 • filologia germańska,
 • filologia niderlandzka,
 • filologia słowiańska,
 • filologia romańska,
 • filologia polska,
 • sinologia.

 ZADANIA

 

Do realizacji założonego celu projektu posłużą następujące zadania:

 

Zadanie 1. Niwelowanie luk kompetencyjnych: szkolenia i zajęcia warsztatowe

Celem zadania jest ukształtowanie wśród studentów/-ek kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów od pracy.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie dwóch edycji szkoleń, w tym certyfikowanych (kwiecień – czerwiec 2016 roku, listopad 2016 - kwiecień 2017 roku) i zajęć warsztatowych przez specjalistów-praktyków z doświadczeniem zawodowym, adekwatnym do prowadzonych działań.

Każdy student/-ka weźmie udział w dwóch formach wsparcia: warsztacie interpersonalnym i szkoleniu, dobranych na podstawie analizy bilansu kompetencji, co pozwoli na rozwinięcie u studentów/-ek kompetencji już posiadanych oraz zniwelowanie wykrytych dzięki bilansowi luk kompetencyjnych o tę wiedzę i umiejętności, które pracodawcy wskazują jako najbardziej poszukiwane.

 

Oferowane w ramach zadania szkolenia to:

 • Szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych:
 1. Autoprezentacja w sytuacji biznesowej: czas trwania warsztatu - 16 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 7
 2. Efektywna komunikacja: czas trwania warsztatu - 16 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 8
 3. Radzenie sobie ze stresem: czas trwania warsztatu - 16 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 7
 4. Praca w zespole: czas trwania warsztatu - 16 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 7
 •  Szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych, przedsiębiorczości i informatycznych:
 1. Język angielski dla pracowników biurowych: czas trwania kursu - 60 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 3
 2. Menadżer projektów: czas trwania kursu - 30 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 1
 3. Przedsiębiorczość – podstawy ekonomii dla nieekonomistów: 32 godziny dydaktyczne, łączna liczba edycji: 1
 4. Podstawy grafiki komputerowej: 30 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 2
 5. Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy: 30 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 5
 6. Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy: 30 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 2
 7. Język rosyjski w biznesie: 60 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 1
 8. Język ukraiński w biznesie: 60 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 1
 9. Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse: 60 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji: 2
 10. Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska): 32 godziny dydaktyczne, łączna liczba edycji: 11
 11. Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja romańska): 32 godziny dydaktyczne, łączna liczba edycji: 1
 12. Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja słowiańska): 32 godziny dydaktyczne, łączna liczba edycji: 1

Zadanie 2. Realizacja przez studentów/tki dodatkowych zadań praktycznych w formie case study w ramach zespołów projektowych

 

Celem zadania jest nabycie przez studentów/tki specjalistycznych umiejętności praktycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy w ramach zespołów projektowych.

Zadanie obejmuje realizację zespołów projektowych z zakresu:

 1. Praktycznych technik tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń technicznych
  (z wykorzystaniem branżowego języka obcego, zwłaszcza z zakresu prawa, nauk medycznych, farmacji, nauk technicznych) dla studentów/tek - 15 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji 2 x 6 grup po 6 osób,
 2. Pozostałych praktycznych umiejętności specjalistycznych (przykładowe obszary: finanse, księgowość, zarządzanie projektami, promocja i marketing, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, multimedialnego) dla studentów/tek - 15 godzin dydaktycznych, łączna liczba edycji 2 x 4 grupy po 6 osób.

Zadanie 3. Przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów/tek

 

Celem zadanie jest poznanie przez studentów/tki kontekstu pracy współczesnego filologa dzięki współpracy z pracodawcami.

Zadanie obejmuje realizację 3-dniowych, grupowych wizyt studyjnych dla studentów/tek uczestniczących w zespołach projektowych (2 edycje x 60 os./ed.) w przedsiębiorstwach, w tym - członkach Kapituły Ekspertów przy WNH KUL, ze szczególnym uwzględnieniem branży BPO, z udziałem koordynatorów poszczególnych zespołów projektowych.

 

Ramowy program planowanej wizyty:

1 dzień - zaprezentowanie potencjału/działań realizowanych w przedsiębiorstwach, zwiedzanie infrastruktury;

2 dzień - spotkania z pracującymi w przedsiębiorstwach specjalistami-osoby z wykształceniem filologicznym/pokrewnym i zapoznanie studentów/-tek z realizowanymi przez nich w przedsiębiorstwie zadaniami;

3 dzień - zaprezentowanie przez studentów/-tki efektów prac w ramach zespołów projektowych (np. scenariusz eventu, tłumaczenia). Wizyty studyjne będą również miały na celu zmotywowanie studentów/-tek do aplikowania o zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach.

 

POWYŻSZE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZREALIZOWANE W TRAKCIE DWÓCH EDYCJI: PIERWSZEJ TRWAJĄCEJ DO 30.09.2016 R. ORAZ DRUGIEJ, TRWAJĄCEJ DO 30.09.2017 R.

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!