Church and Law 2 (15) 2013, 2: 5

 

OD REDAKTORA NACZELNEGO
Drodzy Czytelnicy!
    
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma "Kościół i Prawo". Miło nam poinformować, że zostało ono wpisane do baz Index Copernicus Journal Masters List 2012, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
W bieżącym numerze opublikowanych jest dziesięć artykułów, jedna recenzja oraz pięć sprawozdań z wydarzeń naukowych. Artykuły, przygotowane przez pracowników naukowych i doktorantów zajmujących się badaniem prawa kanonicznego z czterech ośrodków naukowych w Polsce oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), zostały pogrupowane pod względem merytorycznym w cztery działy: historię prawa, normy o chrześcijanach, ustrój hierarchiczny Kościoła, kościelne prawo publiczne.
Życząc owocnej lektury, informujemy, że Redakcja, uwzględniając kierowane do nas prośby, podjęła decyzję o zmianie częstotliwości wydawania czasopisma "Kościół i Prawo" z rocznika na półrocznik.

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
                         Redaktor Naczelny

 

Department of Public and Constitutional Church Law, Institute of Canon Law, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

e-mail: mpsitarz@kul.lublin.pl