Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Zarządzanie projektami społecznymi
szkolenia służb zatrudnienia
Organizacja studiów
imagesPodejmując studia podyplomowe "Zarządzanie projektami
społecznymi - szkolenia służb zatrudnienia" zobowiązali się Państwo do systematycznego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem studiów. 

Warunkiem ukończenia powyższych studiów jest uczestniczenie w minimum 80% zajęć wykładowo-warsztatowych (całościowa liczba godzin to 320) oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Zajęcia zaliczane są na podstawie obecności i aktywności na zajęciach lub na podstawie pracy pisemnej. Całość studiów kończy się egzaminem - obroną projektu, który przygotowywany jest podczas poszczególnych etapów studiów.

W przypadku rezygnacji z powyższych studiów lub nieukończenia ich z własnej winy bądź nieuzasadnionych powodów zobowiązują się Państwo do zwrotu kosztów studiów w wysokości pozyskanego wsparcia.