Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego dla osób pracujących
Cel szkolenia:
Z zajęć skorzystają osoby zatrudnione. Szkolenie zakłada nabycie przez uczestników takiej kompetencji językowej i komunikacyjnej, aby umożliwiła ona podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększyła szanse na utrzymanie miejsca pracy lub awans. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej, szkolenie umożliwi najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji.

Czas trwania:
Pierwsza edycja szkoleń rozpocznie się w marcu, druga w sierpniu 2005 r. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w ośmiu zjazdach – kurs prowadzony jest systemem weekendowym, w soboty i niedziele. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do odpłatnego egzaminu TELC, uznawanego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Egzamin jest przeprowadzany przez Centrum Egzaminacyjne TELC z siedzibą w KUL.

PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenie obejmuje 120 godzin dydaktycznych (45 minutowych) i prowadzony jest systemem weekendowym - w soboty i niedziele. Szkolenie obejmuje także 60 godzin w systemie „e-learning”. Poprzez platformę e-learningową udostępniane będą zindywidualizowane materiały szkoleniowe. Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne doskonalące komunikację językową – czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie. Praca w małych grupach, wykorzystanie rzutnika multimedialnego i sprzętu audio są przewidziane na zajęciach każdego ze zjazdów. Uczestnicy będą mieć możliwość bezpośredniego artykułowania swoich opinii na temat szkolenia w formie ankiety.