Fr. Marcin Kowalski, Assistant Professor at the Institute of Biblical Studies, the Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland.

 

Education:

1996-2002: Philosophical and theological studies at the Priest Seminary of Kielce

2002: Masters in biblical theology at the John Paul II Catholic University of Lublin. Thesis: Pilgrimage to God Present in the Temple. An Exegetical-Theological Study of Ps 84)

2002: Ordained priest for the Diocese of Kielce

2003-2011: Specialist studies at the Pontifical Biblical Institute in Rome

2004/2005: Archeology and biblical languages program at Rothberg International School, The Hebrew University in Jerusalem

2007: Licentiate in Sacred Scripture, PIB Rome. Thesis: ‘We shall all be changed’ (1 Cor 15:51): Transformation of the Living at the Parousia of Christ: An Exegetico-Rhetorical Study of 1 Cor 15:50-57 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

2011: Ph.D. in Sacred Scripture, PIB Rome. Dissertation: Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord: The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10-13 in Light of the Programmatic Introduction of 2 Cor 10 (Fr. J.-N. Aletti, SJ).

 

Current position:

Assistant Professor at the Institute of Biblical Studies, the Faculty of Theology, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland (2012-present)

 

Academic Awards:

The Rector’s Award for Popularizing the Science and University (2014)

Academic Interests:

  • letters of Saint Paul,
  • ancient rhetoric,
  • oral tradition,
  • socio-rhetorical criticism,
  • anthropology of culture,
  • narratology,
  • historical Jesus
  • Bible in culture

 

Professional Appointments:

The General Editor of The Biblical Annals

NT Editor in Verbum Vitae

NT Editor in Kieleckie Studia Teologiczne

Editorial Board of Analecta Biblica Lublinensia

Secretary of ZN SBP (The Fascicles of the Association of Polish Biblical Scholars)

Secretary of the Association of Polish Biblical Scholars

Visiting Professor at the Catholic University in Ruzomberok, Slovakia, 11.04.2016 – 15.04.2016

Visiting Professor at Pontificia Università Urbaniana, Rome, Italy, 01.10.2016-30.10.2016

Lecturer at the International Seminar on Pauline Letters, Pontifical Biblical Institute, Rome, Italy, 23-27.01.2017 (“Analisi socio-retorica di Rom 8”).

 

Books authored:

Transforming Boasting of Self into Boasting in the Lord. The Development of the Pauline Periautologia in 2 Cor 10–13 (Lanham, MD: UPA 2013)

 

Books edited:

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (ABL XI; Lublin 2014)

 

Articles:

http://kul.academia.edu/MarcinKowalski

“Transformation Necessary To Inherit The Kingdom Of God. Rhetorical Analysis Of 1 Cor 15:50-57”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 109-131.

“Corruptible, Incorruptible and the Kingdom of God. Semantic Background of the Idea of Transformation in 1 Cor 15:50-53”, Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (ABL III; Lublin 2009) 133-153.

“ ‘Slave of Christ, God’s Cultic Minister, Debtor of Greeks and Barbarians’. Pauline Apostolic Credentials in Rom 1,1-17”, ZN KUL 53/2 (2010) 3-23.

„Wiara w Chrystusa jako jedyna droga zbawienia. Analiza retoryczna Rz 1 – 4”, Kieleckie Studia Teologiczne 11 (2012) 91-112.  

„Rola słowa Bożego w procesie pojednania człowieka z Bogiem w świetle 2 Kor 5,16-21”, Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut – A. Piwowar) (Lublin 2012) 79-100.

„Sługa słowa i chluba Koryntu. Analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7”, BibAn 3/2 (2013) 309-338.

„Kerygmat Jezusa i kerygmat Pawła”, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa. Z Chrystusem. W Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 (Poznań 2013) 191-201.

„Hiob wzywa Zmartwychwstałego. Ujęcie dramatu zbawienia w ‘Mesjaszu’ G.F. Haendla”, Biblia kodem kulturowym Europy (ABL 9; Lublin 2013) 17-38.

„’Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą’ (2 Kor 5,21b). Zarys Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu i jej eklezjalne implikacje”, Kościół komunia i dialog. Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi w 75. Rocznicę urodzin (red. P. Kantyka – J. Czerkawski – T. Siemieniec) (Kielce 2014) 133-146.

“Chi è quest’uomo che osa anche rimettere i peccati?”… (Lc 7,49). La trama ed il clou del racconto lucano sulla donna peccatrice (Lc 7,36-50), BibAn 4/1 (2014) 97-120.

„Wolność w uścisku grzechu lub łaski: Deuteronomista, Syrach i Paweł na temat wolnej woli”, KST 13 (2014) 69-87.

„Jak chwaląc siebie oddać chwałę Panu? Strategia i dynamika Pawłowej periautologii w 2Kor 10 – 13”, ZN SBP 11 (2014) 333-354.

„Windisch, Hans”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 667.

„Wjazd do Jerozolimy”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 741.

„Zacheusz”, EK XX (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2014) 1162.

„Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian”, VV 26 (2014) 95-126.

Un fariseo triste, una peccatrice innamorata e Gesù dal potere divino. La costruzione dei personaggi in Lc 7,36-50”, BibAn 5/1 (2015) 137-158.

Bóg ustanowił Chrystusa nowym miejscem przebłagania. Pawłowa wizja usprawiedliwienia według Rz 3,25-26”, Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (ABL XII; Lublin 2015) 163-190.

„Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje (1 Kor 8,1b). Pawłowa reguła życia wspólnoty chrześcijańskiej według 1 Kor 8,1-11,1”, CT 85 (2015) 31-67.

„Sobór i Paweł o wspólnocie małżeńskiej. Biblijne korzenie sakramentu małżeństwa w 1 Kor 7”, Kieleckie Studia Teologiczne 14 (2015) 65-82.

„Paradoksy życia apostoła i wszechogarniająca radość (2 Kor 6,3-10)”, Radość Ewangelii (red. A. Zawadzki) (ABL XIII; Lublin 2015) 51-65

Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 1: Retoryka i nowe podejście do tradycji ustnej”, BibAn 6/4 (2016) 611-654.

„Powołani do życia w pokoju (1 Kor 7,15). Lektura socjoretoryczna ‘przywileju Pawłowego’ w 1 Kor 7,12-16”, VV 30 (2016) 121-152.

„Nowe wino w starych bukłakach? Analiza socjoretoryczna Ef 5,21-33”, „Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś) (Lublin 2016) 393-418.

„Retoryka i socjo-retoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu Cz. 2: Socjo-retoryka – projekt holistycznej lektury tekstu”, BibAn 7/1 (2017) 107-147.

„Nowe życie jak ziarno gorczycy. Spójność argumentacji retorycznej Pawła w Rz 5 – 8”, BibAn 7/4 (2017) 459-485.

 

Full CV