Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Rzeszowie w przedsiębiorstwie OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o. w, które odbędą się w dniach 27-29.09.2017 r. dla grup nr 18-20. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce wizyty studyjne znajdują się najnowsze listy osób zakwalifikowanych na wizyty studyjne,  realizowane w Krakowie w przedsiębiorstwie TESCO Polska sp. z o. o., które odbędą się w dniach 28-30.08.2017 r. dla grup nr 14-17. Prosimy o zapoznanie się z listami osób przyjętych i szczegółowymi harmonogramami wizyt.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. III”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski" - gr. X. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski)" - gr. III oraz aktualizację harmonogramu zajęć projektowych z j. niderlandzkiego gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. VI i VII, zaktualizowano takze plan zajeć "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" gr. XXVII. W zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język francuski)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język niderlandzki" - gr. I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W zakładce "rekrutacja" znajduje się lista osób zakwalifikowanych na szkolenie.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski " - gr. IX. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowe harmonogramy zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język niemiecki " - gr. III i "Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych- język francuski " - gr. I. Informujemy także, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację planu zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe plany zajęć: "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVII, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych" - gr. VII i VIII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja angielska)" - gr. V, oraz "Autoprezentacja w sytuacji bieznesowej"  - gr. XXVI, w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na w/w poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja romańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język niemiecki)" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na poszczególne szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizację harmonogramu  szkolenia "Autoprezetacja w sytuacji biznesowej" - gr. XXV, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, zaktualizowany harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język rosyjski) - gr. II”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdą Państwo aktualne listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Kurs tłumaczeń konsekutywnych (sekcja słowiańska)" - gr. I, natomiast w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych (język angielski) - gr. VI”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXV, natomiat w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych umiejętności specjalistycznych - gr. I”. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć. W menu rekrutacja znajdują się listy rankingowe osób przyjętych na szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych: „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. V”   Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Zajęcia projektowe znajdą Państwo, nowy harmonogram zajęć projektowych „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język rosyjski) - gr. II” oraz „Zespół projektowy z zakresu praktycznych technik tłumaczeniowych – (język angielski) - gr. IV”   Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: "Kurs tłumaczeń konsekutywnych - sekcja angielska" gr IV. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowane najnowsze harmonogramy szkoleń "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II oraz "Autoprezentacja" gr. XXIV. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIV. Jednocześnie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo harmonogram zajęć. Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany najnowszy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowe harmonogramy szkoleń: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - gr XXIII oraz "Specjalistyczny język francuski - ekonomia i finanse" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo nowe listy rankingowe osób zakwalifikowanych na szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” gr. II, "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" gr. IV, "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" gr. IV. Prosimy o zapoznanie się z listami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXIII. Prosimy o zapoznanie się z listą.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30. Pozostały ostatnie miejsca, serdecznie zapraszamy do udziału.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę rankingową dot. szkolenia w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXII. Prosimy o zapoznanie się z lista.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr III oraz zaktualizowany harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo nowy harmonogram szkolenia "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I oraz nowy harmonogram szkolenia "Język rosyjski w biznesie" - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych: "Specjalistyczny język francuski ekonomia i finanse" - gr I. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy oraz listy przyjętych na specjalistyczny język angielski/niemiecki finansowy i księgowy (grupy nr 3) oraz język rosyjski w biznesie - gr I.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XXI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Dodatkowo informujemy o zmianie harmonogramu "Język angielski dla pracowników biurowych" gr III. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć.

Zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do zgłaszania się do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „LUK II”. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, nowe harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych/ informatycznych: Przedsiębiorczość gr. 1, Podstawy grafiki komputerowej gr. 2 oraz Język ang. dla pracowników biurowych gr. 3 W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVIII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo aktualizacje harmonogramów zajęć ,Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV, XVI i XVII prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny aktualizację harmonogramu szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" - gr. II. Prosimy o zapoznanie się  z terminami zajęć.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo kolejny, nowy harmonogram szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" - gr. II,  W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVII oraz aktualizację harmonogramu grupy XVI. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

W zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XVI oraz aktualizację harmonogramu grupy XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tych grup. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejny, nowy harmonogram szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych: "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listę osób przyjętych na szkolenia w ramach tej grupy. Prosimy o zapoznanie się z listą i planem zajęć.

Uprzejmie informujemy że rekrutacja w ramach projektu „LUK II” zostaje przedłużona do dnia 23.12.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby ostatnich lat studiów I i II stopnia wszystkich Filologii i Sinologii WNH KUL do skorzystania z oferty i wzięcia udziału w projekcie. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że od 18.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. XIII, i Radzenie sobie ze stresem gr. XIV. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od 16.11.2016 r. rozpoczynają się kolejne szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia znajdą Państwo, kolejne harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. X, i Praca w zespole gr. XII. W zakładce Rekrutacja znajdą Państwo listy osób przyjętych na szkolenia. Prosimy o zapoznanie się z listami i planami zajęć.

Informujemy, że od poniedziałku (tj. 14.11.2016 r.) rozpoczynają się szkolenia II edycji w ramach projektu LUK II w związku z powyższym -  w zakładce Szkolenia jest już nowy harmonogramy szkoleń w zakresie kompetencji interpersonalnych "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla gr. IX, kolejne harmonogramy dla kolejnych zrekrutowanych grup będą pojawiać się na bieżąco. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą projektu „LUK II” rekrutacja zostaje przedłużona do dnia 30.11.2016 r. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do Biura Projektu, pok. CN-201, codziennie w godzinach 7.30-15.30.

Informujemy, że w dniach 31.10.2016 – 02.11.2016 r. Biuro Projektu „LUK II” będzie nieczynne. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie od dnia 03.11.2016 roku.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia filologii angielskiej, romańskiej, germańskiej, polskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej oraz sinologii na spotkanie informacyjne w ramach projektu "LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Spotkanie odbędzie się w najbliższa środę, tj. 26.10.2016r. w sali C-911 - Czytelnia Instytutu Filologii Angielskiej KUL Collegium Jana Pawła II, IX piętro o godz. 12.30. Podczas spotkania zostaną omówione szczegóły oferowanego wsparcia w ramach projektu.
Serdecznie zapraszamy!!

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych do udziału w ww. projekcie. Więcej informaji znajduje się tutaj.

Informujemy, że pierwsza wizyta studyjna odbędzie się w dniach 17-19.08.2016 r. Miejscem realizacji wizyty jest siedziba firmy TESCO Polska sp. z o. o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków. Szczegóły dotyczące organizacji wizyty przekaże Państwu Pan Łukasz Kwiatkowski, lukasz.kwiatkowski@kul.pl, tel: (81) 445 41 66. Harmonogramy wizyt znajdą Państwo w zakładce wizyty studyjne. Znajdują się tam także listy osób zakwalifikowanych do udziału w wizytach. Realizacja kolejnych wizyt planowana jest we wrześniu br.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem udziału w wizytach studyjnych oraz z kontraktem uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", dokumenty znajdują się w menu wizyty studyjne. Pierwsze wizyty odbędą się w terminie: 17-19.08.2016 r. w Krakowie, w siedzibie centrali TESCO Poland. Zainteresowanych uczestnictwem w wizytach studyjnych zapraszamy do kontaktu z p. Łukaszem Kwiatkowskim, Specjalistą ds. organizacji wizyt studyjnych, tel. 81-445-41-66, mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl

15.07.2016

Wizyty studyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w wizytach studyjnych do kontaktu z Biurem Projektu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizyt studyjnych jest p. Łukasz Kwiatkowski – Specjalista ds. organizacji wizyt studyjnych, e-mail: lukasz.kwiatkowski@kul.pl, luk@kul.pl, tel: (81) 445 41 66, (81) 445 42 82

 

Pierwsze wizyty studyjne są planowane na sierpień 2016 roku. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Wizyty studyjne.

Informujemy, że zmieniły się harmongoramy szkoleń zawodowych - „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa I, „Język angielski dla pracowników biurowych” - grupa II, „Menadżer projektów” - grupa I. Zaktualizowane harmonogramy znajdą Państwo w zakładce Szkolenia.

Informujemy o uruchomieniu zajęć kolejnych szkoleń z kompetencji zawodowych i informatycznych: menadżer projektów, język angielski dla pracowników biurowych - grupy I i II oraz podstawy grafiki komputerowej. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska). Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy o planowanym uruchomieniu kolejnych zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język angielski grupy I-II, język niemiecki oraz język rosyjski. Plany zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Listy rankingowe uczestników znajdują się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu zajęć w ramach zespołów projektowych w zakresie praktycznych technik tłumaczeniowych - język ukraiński grupa I. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce zajęcia projektowe. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja.

Informujemy o uruchomieniu szkolenia z kompetencji zawodowych: język ukraiński w biznesie. Plan zajęć znajdą Państwo w zakładce szkolenia. Lista rankingowa uczestników znajduje się w zakładce rekrutacja. Prosimy o zapoznanie się z informacjami i terminami.

Informujemy, że od 8 czerwca 2016 roku zaczynają się szkolenia z zakresu kompetencji zawodowych w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Pierwsze spotkanie, na którym zostanie ustalony szczegółowy harmonogram kolejnych spotkań, odbędą się w dniu 08.06.2016 r.:
1. szkolenie pt. "Specjalistyczny język angielski finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 235
2. szkolenia pt. "Specjalistyczny język niemiecki finansowy i księgowy" (grupa I) - sala 108
Serdecznie zapraszamy!

Serdenicznie zapraszamy do zgłaszania się na zajęcia projektowe, aby zgłosić się do udziału w zespole projektowym, należy skontaktować się z Biurem Projektu, pok. CN-201:

osobiście, codziennie w godz. 08.00 – 16.00,

przez e-mail: luk@kul.pl,

telefonicznie: 81-445 4282.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup IV i V, Radzenie sobie ze stresem grupa VI oraz Praca w zespole grupa VII. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne wyniki rekrutacji na szkolenia w ramach projektu LUK II.

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia można znaleźć w zakładce: Rekrutacja.

Jednocześnie informujemy, że trwa nabór uzupełniający na szkolenia i termin rekrutacji zostaje przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w szkoleniach.

 

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępny jest już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup III. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Informujemy, że KUL otrzymał dofinansowania na cztery nowe projekty stażowe, w tym na projekt skierowany do studentów WNH KUL.

UWAGA! W przypadku projektu „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” w pierwszej kolejności na staże będą przyjmowani uczestnicy projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” (dotyczy studentów kierunków filologicznych studiów stacjonarnych II roku II stopnia).

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Informujemy, że w zakładce Szkolenia dostępne są już harmonogramy szkoleń "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" dla grup I-II. Prosimy o zapoznanie się z terminami zajęć.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie "LUK II", które nie zdążyły jeszcze złożyć dokumentów aplikacyjnych zapraszamy do zgłoszenia się na szkolenia. W związku z faktem, iż dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w grupach szkoleniowych termin rekrutacji zostanie przedłużony do dn. 13 maja 2016 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Biurze projektu - Collegium Norwidianum s. 201 (II piętro), od pon. do pt. w godz. od 8:00-16:00.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i szkoleń można znaleźć w zakładkach: Rekrutacja i Szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce szkolenia dostępne są dla Państwa programy wszystkich szkoleń oferowanych w ramach projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tematyką.

Z przyjemnością informujemy, o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia w ramach projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji". Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie Państwo na zakładce strony Rekrutacja, informacje na temat szkoleń znajdą Państwo w zakładkach O projekcie i Szkolenia.

Przyjmowanie zgłoszeń I edycji będzie trwało do 29 kwietnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty zgłoszeniowe oraz w Biurze projektu: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, II piętro, pok. CN-201.

Rekrutacja


II Tura rekrutacji - listy rankingowe

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zespołów projektowych ramach w/w projektu.

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język rosyjski) - grupa II - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa IV - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa V - lista uczestników/czek

Praktyczne umiejętności specjalistyczne - grupa I - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa VI - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język niemiecki) - grupa II - lista uczestników/czek

  Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język niemiecki) - grupa III - lista uczestników/czek

Praktyczne umiejętności specjalistyczne - grupa II - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa VII - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa VIII - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język francuski) - grupa I - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa IX - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język niderlandzki) - grupa I - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język francuski) - grupa II - lista uczestników/czek

 Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język rosyjski) - grupa III - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa X - lista uczestników/czek

Praktyczne umiejętności specjalistyczne - grupa III - lista uczestników/czek

 

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach II edycji z kompetencji interpersonalnych w ramach w/w projektu. 

 

Gr. IX - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. X - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek
Gr. XI - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XII - "Praca w zespole" - lista uczestników/czek

Gr. XIII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XIV - "Radzenie sobie ze stresem" - lista uczestników/czek

Gr. XV - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XVI - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XVII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XVIII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XIX - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XX - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XXI - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XXII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XXIII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XXIV - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

Gr. XXV - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XXVI - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 Gr. XXVII - "Autoprezentacja w sytuacji biznesowej" - lista uczestników/czek

 

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach II edycji z kompetencji zawodowych w ramach w/w projektu. 

 

Gr. II - "Specjalistyczny język niemiecki księgowy i finansowy" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr. II - "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr I - "Przedsiębiorczość - podstawy ekonomii dla nieekonomistów" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr II - "Podstawy grafiki komputerowej" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr III - "Język angielski dla pracowników biurowych" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr II - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

Gr III - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

Gr I - „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” - lista uczestników/czek

Gr I - "Język rosyjski w biznesie" - lista uczestników/czek

Gr. III - "Specjalistyczny język niemiecki księgowy i finansowy" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr. III - "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" - lista rankingowa uczestników/czek

Gr II - „Specjalistyczny język francuski – ekonomia i finanse” - lista uczestników/czek
Gr IV - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek
Gr. IV - "Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy" - lista rankingowa uczestników/czek 

 Gr I - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja słowiańska)" - lista uczestników/czek

 Gr I - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja romańska)" - lista uczestników/czek

Gr V - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

Gr VI - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

Gr VII - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

Gr VIII - "Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska)" - lista uczestników/czek

 II tura rekrutacji trwa !!!

W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji” dofinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia dokumentów aplikacyjnych do udziału w ww. projekcie.

Rekrutacja na szkolenia - II edycja

 

Od października br. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rozpoczął II edycję zajęć realizowanych w ramach projektu „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji”, którego celem jest dostosowanie kompetencji 289 osób, studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I lub II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej, polskiej, słowiańskiej, romańskiej oraz sinologii KUL do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorcami.

Projekt zakłada realizację szkoleń podnoszących kompetencje interpersonalne, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości i informatyczne. Szkolenia te są realizowane przez specjalistów – praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, a uzyskane dzięki nim certyfikaty/zaświadczenia będą stanowić cenne i pożądane przez pracodawców uzupełnienie posiadanych przez Państwa kwalifikacji.

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

W załączniku znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum, II piętro), codziennie w godz. 07.30 – 15.30 w terminie do 23.12.2016 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie internetowej projektu www.kul.pl/luk

Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym jest Kwestionariusz Autoanalizy Kompetencji, który znajdą Państwo tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1wu6ChG6hqXAvDNZdhebXpnQOlSPCFVxWUch9tmvYjro/edit?usp=drive_web

 

Kwestionariusz ma formę pytań zamkniętych z listą odpowiedzi, w każdym pytaniu można udzielić tylko jednej odpowiedzi. Łączny czas wypełniania kwestionariusza trwa ok. 10 minut. Obsługa narzędzia jest bardzo prosta, a informacje, których udzielą Państwo w ww. kwestionariuszu posłużą WYŁĄCZNIE do celów stworzenia bilansu kompetencji na potrzeby projektu, zwłaszcza rekrutacji. Badanie kwestionariuszem zostanie powtórzone na zakończenie szkoleń, w których będą Państwo uczestniczyć. Po zakończeniu udziału w projekcie otrzymają Państwo podsumowanie swojego bilansu kompetencji, z uwzględnieniem zmian, które dokonały się w obszarze poszczególnych kompetencji w rezultacie udziału w szkoleniach. Z tego względu prosimy Państwa o podawanie w kwestionariuszu prawdziwych danych, włącznie w imieniem i nazwiskiem (posłużą WYŁĄCZNIE do identyfikacji).

Kompletna aplikacja na szkolenie obejmuje wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz wypełniony Kwestionariusz Autoanalizy Kompetencji. 

 

Kompletna aplikacja na szkolenie obejmuje wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz wypełniony Kwestionariusz Autoanalizy Kompetencji.

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji”

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub Kwestionariusza  Autoanalizy służymy Państwu pomocą - osobami do kontaktów w sprawie rekrutacji są:

  • specjalista ds. organizacji szkoleń – mgr Anna Branica, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: luk@kul.pl ablasiak@kul.pl
  • kierownik projektu – dr Dorota Prokopiak, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: dbryk@kul.pl
  • wydziałowy koordynator ds. szkoleń, warsztatów i zespołów projektowych – dr Łukasz Borowiec, e-mail: lukbor@kul.pl,
  • specjalista ds. rozliczeń – mgr Piotr Siemaszko, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: piotrek1@kul.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

-----------------------------------------------------

Informacje archiwalne.

-----------------------------------------------------

I Tura rekrutacji na szkolenia zakończona - listy rankingowe uczestników/czek przyjętych na szkoleniach

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zespołów projektowych ramach w/w projektu.

 

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język ukraiński) - grupa I - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa I - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa II - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język niemiecki) - grupa I - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język rosyjski) - grupa I - lista uczestników/czek

Praktyczne techniki tłumaczeniowe (język angielski) - grupa III - lista uczestników/czek

 

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach z kompetencji zawodowych w ramach w/w projektu. 

 

Specjalistyczny język angielski księgowy i finansowy - grupa I - lista uczestników/czek

Specjalistyczny język niemiecki księgowy i finansowy - grupa I - lista uczestników/czek

Język ukraiński w biznesie - grupa I - lista uczestników/czek

Kurs tłumaczenia konsekutywnego (sekcja angielska) - grupa I - lista uczestników/czek

Język angielski dla pracowników biurowych - grupa I - lista uczestników/czek

Język angielski dla pracowników biurowych - grupa II - lista uczestników/czek

Menadżer projektów - grupa I - lista uczestników/czek

Podstawy grafiki komputerowej - grupa I - lista uczestników/czek

 

Poniżej znajdują się listy uczestników projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji" zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach z kompetencji interpersonalnych w ramach w/w projektu. 

 

Gr. I - Autoprezentacja w biznesie - lista uczestników/czek

Gr. II - Autoprezentacja w biznesie - lista uczestników/czek

Gr. III - Autoprezentacja w biznesie - lista uczestników/czek

Gr. IV - Autoprezentacja w biznesie - lista uczestników/czek

Gr. V - Autoprezentacja w biznesie - lista uczestników/czek

Gr. VI - Radzenie sobie ze stresem - lista uczestników/czek

Gr. VII - Praca w zespole - lista uczestników/czek

 Gr. VIII - Radzenie sobie ze stresem - lista uczestników/czek

 

Listy uczestników zakwalifikowanych na wizyty studyjne w ramacg projektu: „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji”.

Wizyta 1 - Tesco Polska sp. z o. o. - grupa I

Wizyta 2 - Tesco Polska sp. z o. o. - grupa II

 

Rekrutacja na szkolenia

Od 1 marca br. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II realizuje projekt „LUK II – Lubelski Uniwersytet Kompetencji”, którego celem jest dostosowanie kompetencji 289 osób, studentów/tek ostatniego roku studiów stacjonarnych I lub II stopnia filologii angielskiej, germańskiej, niderlandzkiej, polskiej, słowiańskiej, romańskiej oraz sinologii KUL (studia stacjonarne) do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki współpracy z przedsiębiorcami.

 

Projekt przewiduje realizację szkoleń podnoszących kompetencje interpersonalne, zawodowe, z zakresu przedsiębiorczości i informatyczne. Szkolenia te będą realizowane przez specjalistów – praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym, a uzyskane dzięki nim certyfikaty/zaświadczenia będą stanowić cenne i pożądane przez pracodawców uzupełnienie posiadanych przez Państwa kwalifikacji.

 

Co należy zrobić aby zgłosić się do udziału w projekcie?

 

W celu poprawnego zgłoszenia się do udziału w szkoleniach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się pod linkiem oraz wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura Projektu, pok. CN-201 (Collegium Norwidianum, II piętro), w godz. 07.30 – 15.30 w terminie do 29.04.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest również na stronie internetowej projektu www.kul.pl/luk/dokumenty-zgłoszeniowe, a także w biurze projektu.

 

Dodatkowym, obowiązkowym narzędziem rekrutacyjnym jest Kwestionariusz Autoanalizy Kompetencji, który znajdą Państwo tutaj.

 

Kwestionariusz ma formę pytań zamkniętych z listą odpowiedzi, w każdym pytaniu można udzielić tylko jednej odpowiedzi. Łączny czas wypełniania kwestionariusza trwa ok. 10 minut. Obsługa narzędzia jest bardzo prosta, a informacje, których udzielą Państwo w ww. kwestionariuszu posłużą WYŁĄCZNIE do celów stworzenia bilansu kompetencji na potrzeby projektu, zwłaszcza rekrutacji. Badanie kwestionariuszem zostanie powtórzone na zakończenie szkoleń, w których będą Państwo uczestniczyć. Po zakończeniu udziału w projekcie otrzymają Państwo podsumowanie swojego bilansu kompetencji, z uwzględnieniem zmian, które dokonały się w obszarze poszczególnych kompetencji w rezultacie udziału w szkoleniach. Z tego względu prosimy Państwa o podawanie w kwestionariuszu prawdziwych danych, włącznie w imieniem i nazwiskiem (posłużą WYŁĄCZNIE do identyfikacji).

 

Kompletna aplikacja na szkolenie obejmuje wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz wypełniony Kwestionariusz Autoanalizy Kompetencji.

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:

Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji”

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego lub Kwestionariusza  Autoanalizy służymy Państwu pomocą - osobami do kontaktów w sprawie rekrutacji są:

  • specjalista ds. organizacji szkoleń – mgr Anna Błasiak, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: luk@kul.pl ablasiak@kul.pl
  • kierownik projektu – dr Dorota Bryk, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: dbryk@kul.pl
  • wydziałowy koordynator ds. szkoleń, warsztatów i zespołów projektowych – dr Łukasz Borowiec, e-mail: lukbor@kul.pl,
  • specjalista ds. rozliczeń – mgr Piotr Siemaszko, biuro CN-201, tel. 81 445-42-82, e-mail: piotrek1@kul.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.