Full version

Vol. 2/2001


ARTYKUŁY/ARTICLES

Artur Mezglewski (KUL, Lublin)
Pojęcie "duchownego" w przepisach prawa polskiego o zawieraniu małżeństwa p. 3-26
Full_Text.pdf
Piotr Kasprzyk (KUL, Lublin)
Trudności kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji Separacji małżeńskiej do prawa polskiego p. 27-56
Full_Text.pdf
Grzegorz Jędrejek (KUL, Lublin)
Separacja w projekcie Prawa małżeńskiego z 1929 roku p. 57-65
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Ewolucja ryczałtowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych p. 67-79
Full_Text.pdf
Tadeusz Stanisławski (KUL, Lublin)
Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą p. 81-91
Full_Text.pdf
Radosław Grabowski (Rzeszów)
Konstytucyjna ochrona życia w Polsce p. 93-114
Piotr Stanisz (KUL, Lublin)
Próby rozbicia jedności duchowieństwa katolickiego w okresie Polski Ludowej p. 115-125
Full_Text.pdf
Marta Ordon (KUL, Lublin)
Bezprawne przejęcie przez władze komunistyczne majątku Stowarzyszenia "Opieka nad Dziewczętami pod wezwaniem św. Józefa" w Krakowie p. 127-148
Full_Text.pdf
Sabina Grabowska (Rzeszów)
Inicjatywa ustawodawcza obywateli p. 149-158
 
RECENZJE/REVIEWS
 
Barbara Krupa, Il negozio giuridico nell'ordinamento civile e profili comparativi con il diritto canonico, Pontificia Universitas Lateranensis, Romae 1998, ss. 199 (Henryk Misztal, KUL) p. 159-164
Full_Text.pdf
Silvio Ferrari, Ivan C. Ibán, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino, 1997, ss. 202 (Henryk Misztal, KUL) p. 165-170
Full_Text.pdf
Stanisław Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, Białystok 1999, ss. 213 (Henryk Misztal, KUL) p. 171-175

Full_Text.pdf