ISSN 2081-8882 (wersja drukowana) 

 

 ISSN 2544-3003 (wersja online)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOI: 10.31743/spw

 

   crossref-logo-landscape-100

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem oraz kościołami (a w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań  oraz sprawozdania z konferencji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego.

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2007 roku uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych.  W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 7 pkt. 

 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Teksty publikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA. Ponadto pełna zawartość dotychczas opublikowanych tomów dostępna jest również w Bibliotece Cyfrowej KUL.

 

Autorów zainteresowanych problematyką prawno-wyznaniową zapraszamy do współpracy z naszym pismem (kontakt z redakcją poniżej). Materiały przygotowane do druku (zgodnie z zamieszczonymi na stronie wskazówkami redakcyjnymi) można przesyłać na adres redakcji drogą pocztową bądź elektroniczną. 

Istnieje także możliwość prenumeraty pisma oraz zamawiania jego poszczególnych tomów (w tej sprawie prosimy kontaktować się z wydawnictwem).

 

Redakcja:
Katedra Prawa Wyznaniowego 
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14/701, 20-950 Lublin
tel. (48) 81 445-37-01
e-mail: wyznanie@kul.pl
strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/spw

 

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 740-93-40

fax (48) 81 740-93-50
e-mail: wydawnictwo@kul.pl

 


Czasopismo zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1305.


Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że ​​wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub jego instytucji. Teksty opublikowane w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2019, godz. 17:46 - Marta Ordon