Kierunek studiów kognitywistyka na poziomie studiów I stopnia został powołany uchwałą Senatu z dnia 27.03. 2014 r. i uruchomiony 01. 10. 2014 r.; na poziomie studiów II stopnia został powołany uchwałą Senatu z dnia 19.01.2017 r., uruchomienie kierunku na tym poziomie planowane jest na 1.10. 2017. Na początku kierunek był afiliowany przy Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych na Wydziale Filozofii; po reorganizacji struktury Wydziału jest prowadzony w Instytucie Filozofii. Zarys koncepcji kierunku został zaproponowany przez dra hab. Arkadiusza Guta, prof. Piotra Gutowskiego, prof. Piotra Francuza i dra hab. Zbigniewa Wróblewskiego; szczegółowy program kierunku został przygotowany przez A. Guta i Z. Wróblewskiego. Program badawczy i dydaktyczny jest realizowany przez pracowników Wydziału Filozoficznego, Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Humanistycznego.

 

Specyficzny profil kierunku kognitywistyka został określony w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz wzbogacony o pogłębioną znajomość narzędzi formalno-informatycznych oraz wiedzę biologiczną. Celem kształcenia jest uzyskanie formacji w zakresie nauk o poznaniu i ludzkim umyśle w relacji do systemu biologicznego (mózg i środowisko naturalne) oraz w relacji do sztucznych systemów wspierających procesy kognitywne (język, technologie komputerowe, systemy informatyczne i formalne). Szczególny akcent kładzie się na kształcenie w zakresie neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, komunikacji, semiotyki logicznej, biologicznych mechanizmów ewolucyjnych, logiki, projektowania baz danych oraz inżynierii wiedzy, metodologii prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz unifikacji wyników badań empirycznych w ramy teorii naukowych.

 

Realizowany profil studiów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje absolwentów do elastycznego wyboru studiów drugiego stopnia oraz umożliwia im zatrudnienie w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych. Jest to kierunek studiów integrujący współczesną wiedzę na temat umysłu, procesów poznawczych, sztucznej inteligencji oraz narzędzi i strategii badawczych wykorzystywanych w badaniach nad świadomością i ludzkim mózgiem. W istotnym zakresie są to studia interdyscyplinarne, które chętnie wybierane są jako drugi kierunek przez studentów filozofii, psychologii czy informatyki. Profil studiów umożliwia, z jednej strony pogłębienie wiedzy zdobywanej na innych kierunkach, z drugiej strony, pozwala być bazą zawodową dla tych którzy będą pracowali jako informatycy, psycholodzy lub podejmą się dalszego kształcenia jako terapeuci, trenerzy komunikacyjni lub personalni.

 

W ramach kierunku prowadzone są dwie ścieżki edukacyjne  moduły do wyboru - które oferują studentom pogłębienie wiedzy ogólnej w dwóch obszarach:

  1. Neuronauka – Umysł – Procesy poznawcze,
  2. Inżynieria wiedzy – Logika– Metodologia.

Ścieżkom edukacyjnym odpowiadają tematycznie badania naukowe prowadzone w następujących obszarach:

  1. mózg i badania neuropsychologiczne (Piotr Francuz, Paweł Stróżak);
  2. poznanie społeczne, badania rozwojowe nad umysłem i językiem, antropologia porównawcza (Arkadiusz Gut, Sebastian Piotrowski, Zbigniew Wróblewski, Andrzej Zykubek);
  3. metodologia badań kognitywistycznych (Monika Walczak);
  4. inżynieria wiedzy (Piotr Kulicki, Marek Lechniak, Robert Trypuz).

Szereg projektów naukowych przygotowanych przez wymienione grupy badawcze wygrało prestiżowe konkursy grantowe, m.in.:

 

Autor: Zbigniew Wróblewski, Arkadiusz Gut
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017, godz. 07:49 - Andrzej Zykubek