Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2021-2022

 

Programy i efekty uczenia się

oraz karty przedmiotów
na kierunkach studiów I stopnia
w roku akademickim 2021/2022

 

Applied Anthropology

Filozofia

Kognitywistyka

MISHuS

Philosophy

Retoryka stosowana

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy i efekty uczenia się

oraz karty przedmiotów
na kierunkach studiów II stopnia
w roku akademickim 2021/2022

 

Filozofia

Kognitywistyka

MISHuS

Philosophy

Retoryka stosowana

 

 

 

Program Szkoły Doktorskiej

w roku akademickim 2021/2022

 

 

Studia I i II stopnia oraz studia doktoranckie [e-KUL]

 

kierunek stopień plany studiów
Applied Anthropology I plan studiów (EN)
filozofia I plan studiów
II plan studiów
III plan studiów

kognitywistyka

I plan studiów
II plan studiów

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Hum.-Społeczne

I plan studiów
II plan studiów
Philosophy I plan studiów (EN)
II plan studiów (EN)
III plan studiów (EN)
retoryka stosowana I plan studiów
II plan studiów

Szkoła Doktorska KUL

III plan studiów
     

 

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2020-2021 [kliknij]

 

Studia na Wydziale Filozofii
cykl 2019-2020 [kliknij]

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2021, godz. 08:40 - Andrzej Zykubek