Skład Zarządu Rady Wydziałowej Samorządu Studentów.

Przewodniczący
Artur Polit

 

Z-ca Przewodniczącego
Kamil Andres

 

Sekretarz

Joanna Tarka

 

Skarbnik

Marzena Raczycka

 

Komisja socjalno-ekonomiczna

Anna Wojtas

 

Uczelniana komisja wyborcza

Dawid Maryniak

Arkadiusz Szwedo

 

Sąd koleżeński

Mikołaj Mrozowski

 

 

2019-10-30

Wybory uzupełniające przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału WZPiNoS

WYBORY uzupełniające przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli!!!

 

W dniu 03 grudnia 2014 r. o godzinie 17:00 w sali 09 w budynku przy

ul. Ofiar Katynia 6 (obok dziekanatu) odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela studentów w Radzie Wydziału WZPiNoS.

 

Głosować mogą wszyscy Starostowie lat każdego kierunku oraz Radni Rady Studentów. Wybranym może zostać każdy student naszego wydziału.

 

Zgodnie z § 54 Regulaminu Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

obecność Starostów i Radnych RS jest obowiązkowa.ZAPRASZAMY!!!

2014-11-22 Czytaj dalej...

Zarząd Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Pro Bono

16 października 2014 roku odbyły się wybory Zarządu Rady Wydziałowej Samorządu Studentów. 

Skład zarządu obowiązujący od 17 października:

 

Przewodniczący
Róża Tarkowska

(pedagogika IV rok)

 

Z-ca Przewodniczącego
Paweł Banduła
(prawo II rok)

 

Sekretarz

Maria Małek
(inżynieria środowiska II rok)

 

Skarbnik

Rafał Drozdowski

(ekonomia IV rok)

 

 

 

Uchwała
Nr 1/2014/15

2014-11-05 Czytaj dalej...