Wybory Dziekana WNH

Szanowni Państwo,

 

JM Ksiądz Rektor wyznaczył na 26 października termin posiedzenia Zgromadzenia Wydziałowego, które w wyborach wyłoni Dziekana naszego Wydziału.

 

Zarządzenie nr ROP-0101-149/21 z dnia 16 września br. w sprawie wyznaczenia terminu wyborów na Wydziale Nauk Humanistycznych

 

Zgodnie z Regulaminem wyborczym KUL, §15 ust. 3 "osoba posiadająca bierne prawo wyborcze może zgłosić Komisji swoją kandydaturę w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wyznaczenia terminu zgromadzenia wydziałowego" i ust. 4 "kandydatów może zgłosić również osoba posiadająca czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia dokonuje się [...] do dziekana".

 

Dzień, w którym JM Ks. Rektor wyznaczył termin zgromadzenia wydziałowego, podany w ww. Zarządzeniu to 16 września 2021 r. W związku z tym ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 września br. 

 

Zgodnie z ust. 6 i 7 zgłoszenie kandydata następuje na piśmie.  Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata;
2) określenie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego kandydata;
3) nazwę wydziału lub innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, w której kandydat jest zatrudniony. 

 

Zgodnie z ust. 8, "do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę osoby wskazywanej jako kandydat".


Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na na konferencję

organizowaną w dniach 23-24 września 2021 r.

 

przez Oddział PAN w Lublinie

 

przy współudziale Instytutu Literaturoznawstwa KUL

 

nt. STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I
JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

 

program

 

 

 


Konferencja „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”

haupt_konferencjaZygmunt Haupt to jeden w najwybitniejszych emigracyjnych dwudziestowiecznych pisarzy polskich, laureat  Nagrody Literackiej „Kultury”, którego twórczość wciąż jest odkrywana w rodzinnym kraju. Jego postaci i dziełom poświęcona będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje-konteksty”,  której jednym z organizatorów będzie Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Konferencja odbędzie się 22-24 września 2021, w siedzibie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (Collegium Maius). Obrady będą odbywać się w formie hybrydowej, chętni do udziału w konferencji w formie online są proszeni o kontakt na adres konferencjahaupt2020@gmail. com.


Tytuł profesora dla dr. hab. Krzysztofa Nareckiego

Z ogromną radością informujemy, że Prezydent RP

nadał tytuł profesora nauk humanistycznych

Panu Prorektorowi dr. hab. Krzysztofowi Nareckiemu

z Katedry Filologii Greckiej

w Instytucie Literaturoznawstwa

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Podwójny sukces naszych romanistów!

Z ogromną dumą i radością informujemy, że studenci

z Koła Naukowego Romanistów KUL

otrzymali dwie nagrody

na Międzynarodowym Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych "FrankoFilm Zielona Góra":

 

 

Serdecznie gratulujemy!


podziękowania

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Kochani Studenci,

dziś dobiegł końca 5-letni czas, kiedy sprawowałam opiekę nad Wydziałem Nauk Humanistycznych. Pełnienie tej funkcji było dla mnie niezwykłym zaszczytem. Od jutra zastąpi mnie Pan Dziekan Dariusz Skórczewski, który został powołany na Pełnomocnika do czasu przeprowadzenia wyborów dziekańskich.

Dziękuję Państwu za zaufanie, jakie okazali mi Państwo powierzając mi kierowanie naszym Wydziałem: to ono było dla mnie źródłem siły.
Dziękuję za Państwa zaangażowanie i tak chętnie oferowaną współpracę przy naszych wydziałowych przedsięwzięciach.
Dziękuję za niezwykle liczne przejawy serdeczności, które zachowam w pamięci razem ze wzruszeniami, które przeżywałam, ciesząc się Państwa sukcesami. Zachowam też w pamięci sprawy trudne, którymi dzielili się Państwo ze mną w ciągu tych 5 lat, otwierając przede mną serca.
Dziękuję za bliskość, która zrodziła się w codziennej pracy.
Dziękuję Studentom za nieodłączny uśmiech, chęć zdobywania wiedzy i za liczne inicjatywy, które zmieniają świat na lepszy.
Dziękuję mojemu Dziekanatowi za wspólne lata rzetelnej pracy, za oddanie sprawom Wydziału i za nasze dobre spotkania.
Moim Prodziekanom dziękuję za Przyjaźń, niezawodność i niezłomne kierowanie się w codziennych decyzjach wartościami, które są nieprzemijające.


Z wyrazami szacunku, wdzięczności i sympatii

Magdalena Charzyńska-Wójcik
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-2021


Podwójny sukces naszych romanistów!

Z ogromną dumą i radością informujemy, że studenci

z Koła Naukowego Romanistów KUL

otrzymali dwie nagrody

na Międzynarodowym Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych "FrankoFilm Zielona Góra":

 

 

Serdecznie gratulujemy!


Odznaczenia państwowe dla Kolegium Dziekańskiego!

Miło nam poinformować,

że Pani Dziekan dr hab Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL,

Pani Prodziekan dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

oraz Pan Prodziekan dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

zostali odznaczeni

Brązowymi Krzyżami Zasługi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki

 

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 11 czerwca 2021 r.

podczas obchodów Święta Patronalnego KUL

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 


Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu

dotyczącym poziomu stresu, zdrowia psychicznego, regulacji emocji

oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19

wśród pracowników uczelni wyższych

 

szczegóły