Prezentowany tom zawiera artykuły dwóch profesorów Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Stanisława Majdańskiego i ks. Andrzeja Bronka, którzy przez wiele lat współpracowali ze sobą, przyjaźnili się, współkształtowali swoje myślenie i wspólnie pisali teksty. Obydwaj są kontynuatorami i współtwórcami tradycji metodologicznej KUL, stworzonej przez ks. prof. Stanisława Kamińskiego na Wydziale Filozofii w ramach Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, nazywanej też Lubelską Szkołą Filozofii Klasycznej.

Publikacja została przygotowana z intencją utrwalenia dorobku Wydziału i Szkoły, realizowanego przez dwóch ważnych jej przedstawicieli, należących do jej starszego pokolenia. Publikując tom chcieliśmy zebrać w jednej książce i zachować teksty, które ukazały się w różnych, często niszowych miejscach, gdzie rozproszone giną, nie mając szansy na szerszą recepcję. Zebrane razem tworzą swoistą nową jakość, syntezę wspólnych osiągnięć obydwu autorów, pozwalającą zaprezentować i wyakcentować to, co w dorobku Wydziału Filozofii i Szkoły było ważne, oryginalne i niepowtarzalne.

  • Jaki jest związek między szczepieniami a stanem epidemii?
  • Jakie są alternatywne środki ochrony przed epidemią?
  • Jakie argumenty formułuje się we współczesnej dyskusji etycznej dotyczącej szczepień?
  • Czy odporność stadna jest dobrem wspólnym?
  • Czy istnieje indywidualny moralny obowiązek zaszczepienia się?
  • Jak w internetowym (i nie tylko) natłoku informacji nt. szczepionek odróżnić te wiarygodne od bezwartościowych?
  • Jak zachować w tej kwestii zdrowy rozsądek?
Zapraszamy na lekturę dzieł Tomasza z Akwinu. Spotkania i dyskusje odbywają się w każdą środę o godz. 14.15; sala gg 38 (Zakład Metafizyki). Wstęp wolny!

Organizatorzy

  • Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL
  • Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL