Wytyczne programowe oraz obowiązujące wzory dokumentacji programowej dostępne są po zalogowaniu na e-kul: https://e.kul.pl/moodle/mod/wiki/view.php?id=2511

Autor: Monika Wilczek
Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021, godz. 12:09 - Anna Łukasiewicz