Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
Logo Rzeczpospolita
Logo TVP Polonia
Logo TVP 3 Lublin
 
Współpraca Uniwersytetów Wspierająca Rozwój
Regionów - Lubelskiego i Lwowskiego

Projekt jest realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
i Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie,
od maja 2006 roku do końca 2007 roku.


                                                                      
                              
herb_uniwersytetu_we_lwowie_400

Співпраця Університетів, яка підтримує розвиток люблінського та львівського регіону    Projekt zakłada wymianę doświadczeń i wiedzy między partnerami, po to, żeby zwiększyć ich rangę w regionach i w europejskiej przestrzeni badawczej.

Nadrzędnym celem jest tworzenie optymalnych  warunków dla społecznego

i gospodarczego rozwoju obszarów przygranicznych.


    21 międzynarodowych konferencji i 23 publikacje będą swoistym raportem z realizacji projektu. To kompleksowa diagnoza i ustalenie norm współpracy regionów lubelskiego
i lwowskiego a w przyszłości również regionów białoruskich:


- identyfikacja wspólnych elementów dziedzictwa kulturowego

- wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prawa, ochrony środowiska, spraw społecznych

- integracja europejska.

Konferencje w ramach Projektu Współpracy Uniwersytetów