23 (2013), no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

ARTICLES

 

Law

 

Marcin Mazuryk, Igor Sadowski

Organizacja i funkcjonowanie Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Cywilnego w latach 1919-1989. Zarys problematyki

Structure and Functioning of Civil Law Codification Commissionis in 1919-1989. An Outline

 

» Full text (PDF)

 

Marek Smarzewski

Legal Status of the Injured Person in Polish Criminal Proceedings

Status prawny pokrzywdzonego w polskim postępowaniu karnym

 

» Full text (PDF)

 

Maria Rzeplińska

Głosowanie pisemne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Written Vote in a Limited Liability Company

 

» Full text (PDF)

 

Sebastian Kwiecień

Wolność zgromadzeń w świetle ustawodawstwa II RP

Freedom of Assembly Under the Law of Second Polish Republic

 

» Full text (PDF)

 

Canon Law

 

Rev. Ginter Dzierżon

Zasady ustania przywileju ujęte w kan. 82 KPK

Conditions of Privilege Cessation Provided by Can. 82 of CIC/83

 

» Full text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Kompetencje Papieskiej Rady Tekstów Prawnych

Competences of the Pontifical Council For Legislative Texts

 

» Full text (PDF)

 

Administration

 

Rafał Łyżwa

Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska

Administrative Liability in Environmental Protection

 

» Full text (PDF)

 

Jacek Trzewik

Uwagi na temat charakteru prawnego instytucji dostępu do informacji o środowisku

Comments on the Nature of Institution of Access to Environmental Information

 

» Full text (PDF)

 

REVIEWS

 

Bożena Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka. W poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora” 2011, ss. 374 (Krzysztof Orzeszyna)

 

» Full text (PDF)

 

Wojciech Góralski, Błąd co do przymiotu osoby a ważność małżeństwa kanonicznego (kan. 1097 § 2 KPK), Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2012, ss. 334 (Rev. Michał Grochowina)

 

» Full text (PDF)

 

REPORTS

 

Lidia Fiejdasz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego Ekumeniczny Sobór Watykański II w świetle archiwów Ojców Soborowych w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II (1962-2012), Watykan, 3-5 października 2012 r.

 

» Full text (PDF)