ac1.jpg Agata Celińska-Miszczuk, Ph.D.

Department of General Psychology

Institute of Psychology

The John Paul II Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14,  20-950 Lublin

e-mail: celinska@kul.pl


Rsearch Interests:

 • character, resiliency and well-being
 • William Stern’s concept of person and character
 • typology in psychology  - studying of personality characteristics and persons’ character type (orientations);
 • two main approaches in the personality research: the variable-centered (traits theory) and the person-centere

 


Selected Publications:

 • Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. In: Z. Uchnast (ed.), Psychology of Time (pp. 193-213). Lublin: Wyd. KUL. PDF: book-87-110
 • Celińska-Miszczuk, A. , Wiśniewska, L. (2013). Komunikacja w rodzinie: od interakcji do osobowej relacji (perspektywa personalistyczna). Paedagogia Christiana, 2/32 (PDF)
 • Wiśniewska, L, Celińska-Miszczuk, A. (2013). Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie. Warszawa: Difin. (PDF)
 • Celińska-Miszczuk, A. (in press). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi na wyzwanie indywidualności. [PERSONALISTIC APPROACH IN PSYCHOLOGY – ATTEMPT TO RESPONSE TO INDIVIDUALITY CHALLENGE].
 • Wiśniewska, L., Celińska-Miszczuk, A. (in press). Ciało a psyche – perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind [BODY AND PSYCHE - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PERSPECTIVE IN UNDERSTANDING BODY-MIND RELATIONSHIP].
 • Celińska-Miszczuk, A. (in press). Orientacja na współdziałanie z innymi – zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów. In: B. Bereza, M. Ledwoch (ed.), O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (2, pp. 70-84). Lublin: CPPP Scientific Press. 
 • Celińska-Miszczuk, A. (2012). Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie Williama Sterna (Od modelu interakcyjnego do modelu ludzkiego działania) COOPERATION – A CONDITION OF FREEDOM? WILLIAM STERN’S APPROACH. FROM A MODEL OF INTERACTION TO A MODEL OF HUMAN ACTION. In: Z. Gaś (ed.), Człowiek w obliczu zniewolenia. Od zagrożeń do nadziei (pp. 215-234): Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Celińska-Miszczuk, A. (2012). Rozwój charakteru rozwojem osoby. Inspiracje dla wspierających dzieci młodzież w procesie wychowywania. [FORMING OF CHARACTER AS PERSON DEVELOPMENT. INSPIRATION FOR PERSONS BRINGING UP CHILDREN AND YOUTH]. . In: D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (ed.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych (pp. 93-110). LublinL Wydawnictwo KUL.
 • Celińska-Miszczuk, A. (2010). Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów [CHARACTER TYPES AND STYLES OF SELF-ACTUALIZATION.EMPIRICAL RESEARCH OF STUDENT]. In: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (ed.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką (pp. 21-37). Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie.
 • Celińska-Miszczuk, A. (2010). Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca? [IS WILLIAM STERN CONCEPTION OF HUMAN PERSON STILL INSPIRING?]. In: A. Tokarz (ed.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (pp. 151-165). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.
 • Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A. (2009). Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. In: Z. Uchnast (ed.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (pp. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.
 • Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. [WILLIAM STERN’S PERSONALISTIC PERSPECTIVE OF TYPOLOGY]. In: P. Francuz, W. Otrębski (ed.), Studia z psychologii w KUL (pp. 11-26).Lublin: Wyd.KUL.