2 (15) 2013, nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz)

 

ARTYKUŁY

Historia prawa

Ireneusz Dosz

Straty majątkowe w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1939-1956

Property Damages in the Archdiocese of poznań in the years 1939-1956 [SUMMARY]

Les dommages à la propriété dans l'archidiocèse de Poznań dans les années 1939-1956

» Pełny tekst (PDF)

 

Ryszard Pankiewicz

Relikt prawa patronatu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Relict of Patronage’s Right in the Code of Canon Law of 1983 [SUMMARY]

Le vestige de la droit du patronage dans le Code de droit canonique de 1983

» Pełny tekst (PDF)

 

Grzegorz Szubtarski

Antykościelne ustawodawstwo w ZSRR za rzadów Włodzimierza Lenina (1917-1923)

Anti-Church Legislation of the USSR under the Reign of Vladimir Lenin (1917-1923) [SUMMARY]

La législation anti-Église en URSS sous le règne de Vladimir Lénine (1917-1923)

» Pełny tekst (PDF)

 

Normy o chrześcijanach

Michał Grochowina

Dochodzenie wstępne w przypadku dimissio de statu clericali

The Preliminary Investigation in the Case of Dimissio de Statu Clericali [SUMMARY]

L'enquête préalable pour dimissio de statu clericali 

» Pełny tekst (PDF)

 

Monika Menke

Udział świeckich w potestas regiminis Kościoła katolickiego

The Participation of the Lay Christian Faithful in the Potestas Regiminis of the Catholic Church [SUMMARY]

La participation des laïcs dans potestas regiminis de l'Église catholique

» Pełny tekst (PDF)

 

Krzysztof Ossowski

Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera

The Procedure of Obtaining a Dispensation from Celibacy in the Latin Church at the Request of the Presbyter [SUMMARY]

La procédure pour l'obtention d'une dispense du célibat à la demande du prêtre dans l'Eglise latine

» Pełny tekst (PDF)

Ustrój hierarchiczny Kościoła

Adam Kaczor

Papieska Rada Tekstów Prawnych i interpretacje autentyczne

Pontifical Council for Legislative Texts and Authentic Interpretations [SUMMARY]

Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs et les interprétations authentiques

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Structure and Competences of the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization [SUMMARY]

La structure et les compétences du Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation

» Pełny tekst (PDF)

 

Kościelne prawo publiczne

 

Emilia Chojnowska

Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012

The Issue of Protection of Marriage and Family in Concordats with the East-Central Europe in 1990-2012 [SUMMARY]

La question de la protection du mariage et de la famille dans concordats avec les pays d'Europe centrale et orientale dans les années 1990-2012

» Pełny tekst (PDF)

 

Urszula Wasilewicz

Organizacja funkcjonowania Kościoła we francuskim porządku prawnym. Zarys problematyki

The Organization of the Functioning of the Church in the French Legal Order. Outline of Issues [SUMMARY]

L'organisation du fonctionnement de l'Église dans le système juridique français. Aperçu de la problématique

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

 

Bartosz Nowakowski, Rozwiązanie małżeństwa „In favorem fidei". Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum" 2013 (ks. Andrzej Pastwa)

 

SPRAWOZDANIA

 

Agnieszka Romanko, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Antoni Kość jako filozof prawa" połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska, II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna pt. „«Rodzina suwerenna» - wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia", Brenna, 18-19 kwietnia 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Urszula Wasilewicz, Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego Jego Eminencji Kard. Zenonowi Grocholewskiemu, Lublin, 27 maja 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Słowikowska, Paweł Zając, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", Lublin, 1 czerwca 2013

» Pełny tekst (PDF)

 

Agnieszka Romanko, Konferencja Doktorantów pt. „Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013

» Pełny tekst (PDF)