Mediateka KUL

Al. Racławickie14

20-950 Lublin

 

tel. 454-52-98

 

 

 

 

 

 

Mediateka KUL

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie

przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail

- iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie

zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby,

której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie

wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do

udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia

ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez

administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby

odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych".

Autor: Patryk Fijałkowski
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2019, godz. 12:34