Odszedł do Pana ks. prof. Wacław Hryniewicz

Społeczność akademicka KUL

z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie

żegna

Księdza Profesora Wacława Hryniewicza OMI

 

wybitnego teologa i ekumenistę, znawcę teologii prawosławnej,

współzałożyciela i wieloletniego dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 30 maja 2020 r. o godzinie 12.00 w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu. Transmisja Mszy św. pogrzebowej będzie dostępna na stronie oblaci.pl

 

 

W Kościele Akademickim KUL 3 czerwca 2020 r. o godz. 19.00 zostanie odprawiona Msza św. za śp. ks. prof. Wacława Hryniewicza. Eucharystii będzie przewodniczył Prorektor KUL ks. prof. Andrzej Kiciński, a kazanie wygłosi kierownik Sekcji Ekumenizmu ks. prof. Przemysław Kantyka. 

Ks. dr Adam Bab lubelskim biskupem pomocniczym

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej dotychczasowego proboszcza parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego ds. młodzieży ks. dr. Adama Baba.

 

Biskup nominat w latach 1993-1999 odbył formację w Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1999 r. W 2005 r. ukończył studia specjalistyczne na KUL z katechetyki uzyskując stopień naukowy doktora.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce.

Naukowcy z KUL ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej 27 maja 2020 r. powołał następujących pracowników KUL na ekspertów Komisji w kadencji 2020-23:

 • o. prof. Andrzeja Derdziuka, zespół nauk humanistycznych i nauk teologicznych, dyscyplina: teologia,
 • ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki socjologiczne
 • prof. Stanisława Wrzoska, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
 • dr hab. Ewę Domagałę-Zyśk, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: pedagogika
 • dr hab. Jana Izdebskiego, prof. KUL, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji
 • dr Bernadeta Lelonek-Kuletę, I zespół nauk społecznych, dyscyplina: psychologia.

 

Komisja to niezależna instytucja działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, która dokonuje oceny programowej kierunków studiów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Kształcenie zdalne potrwa do 30 września

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęło decyzję o przedłużeniu kształcenia zdalnego na uczelniach do 30 września 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW zajęcia  na studiach, studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia, a także zajęcia w ramach kształcenia doktorantów będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Stacjonarnie, na zasadzie wyjątku, mogą odbywać się jedynie zajęcia dla studentów kształcących się na ostatnim roku studiów, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przeprowadzone w sposób zdalny (np. zajęcia w laboratoriach, praktyki zawodowe studentów).

 

Rozporządzenie MNiSW

JAZDA Z POMOCĄ - blisko 150 tys. zł dla Szpitala im. Jana Bożego

Samochód zakupiony w ramach akcji JAZDA Z POMOCĄ

Samochód do transportu sanitarnego, zakupiony w ramach akcji JAZDA Z POMOCĄ, zainicjowanej przez KUL, służy już pacjentom i pracownikom Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie. Wkrótce placówka otrzyma również dwa kardiomoniotry wraz z dodatkowym, specjalistycznym wyposażeniem. Łączna wartość pomocy w dla szpitala w ramach akcji to blisko 150 tys. zł.

 

Akcja JAZDA Z POMOCĄ rozpoczęła się 6 kwietnia. W ciągu zaledwie 9 dni w ramach zbiórki na portalu zrzutka.pl została zgromadzona suma potrzebna na zakup samochodu do transportu sanitarnego (99 980 zł). 23 kwietnia Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński przekazał samochód Dyrektorowi Szpitala Tadeuszowi Duszyńskiemu. Akcja trwała jednak nadal. Ostatecznie zbiórka na zrzutka.pl zakończyła się kwotą 124 600 zł. Pojedyncze wpłaty wpłynęły również na konto Fundacji Rozwoju KUL, a ponad 20 tys. zł przekazał Uniwersytet wraz z przyjaciółmi. Dzięki temu możliwy stał się zakup dodatkowego sprzętu. Zgodnie z życzeniem dyrekcji do szpitala w najbliższym czasie trafią również dwa specjalistyczne kardiomonitory ze specjalistycznym wyposażeniem. Ich wartość to prawie 47 tys, zł.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom – pracownikom i studentom KUL, przyjaciołom Uniwersytetu, firmom i osobom prywatnym, a także artystom – Stanisławowi Soyce i Krzysztofowi Zalewskiemu, którzy wsparli akcję. Wszystkim  chcemy zadedykować słowa naszego wieloletniego profesora św. Jana Pawła II:  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

Kościół Akademicki KUL w czasie epidemii

KrzyżZapraszamy do wspólnej modlitwy w łączności z naszą społecznością akademicką. Wszystkie Msze św. z Kościoła Akademickiego KUL są transmitowane on-line, a w niedziele niektóre z nich również na kanale https://www.facebook.com/KULlublin/

 

Link do transmisji online

 

Msze św. sprawowane są:

 • w dni powszednie o godz. 7.00 i 19.00;
 • w niedzielę i święta o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 (english), 19.00, 20.30.

 

Transmitowane są również nabożeństwa majowe - codziennie o 18.30.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami w kościele może przebywać 12 osób (jedna osoba na 15 m2) oraz osoby posługujące. Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy świętej mają osoby zamawiające intencje. Wszyscy uczestniczący we Mszy św. zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa.
Kościół jest otwarty codziennie od godz. 7:00 do zakończenia wieczornej Mszy św.

Dofinansowania w projektach Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną, piętnastą edycję konkursu  SONATA przeznaczonym dla naukowców posiadających stopień doktora dofinansowanie uzyskał projektor „Badanie wzorców  aktywności fal mózgowych podczas kinestetycznych wyobrażeń ruchowych z zastosowaniem interfejsów haptycznych i pomiaru EEG” przygotowany przez dr. Dariusza Zapałę z Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Wartość dofinansowania to 845 964  zł.

 

Z kolei w konkursie PRELUDIUM 18, w którym dofinansowanie mogą uzyskać projekty młodych naukowców, do dofinansowania zakwalifikowany został projekt mgr Nasturcji Toruj z Katedry Psychologii Ogólnej „Struktura osobowości w języku polskim: nierestrykcyjne badanie psycholeksykalne czasowników osobowościowych”. W tym przypadku kwota dofinansowania to 167 648 zł.

 

Serdecznie gratulujemy!

Zmiana terminu sesji letniej

Zarządzeniem Rektora KUL zostały zmienione terminy sesji letniej. Będzie się ona odbywać zgodnie z następującym harmonogramem: 

 • I część: 17 czerwca–1 lipca 2020
 • II część: 7–16 września 2020

Sesja poprawkowa będzie trwać 17–23 września 2020
Ostateczny termin złożenia prac dyplomowych został ustalony na 30 czerwca 2020.

KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz wsparcie rówieśnicze

wsparcie psychologiczneW związku ze stanem epidemii pracownicy Instytutu Psychologii KUL oferują bezpłatną pomoc psychologiczną.

 

Grupa ponad trzydziestu specjalistów z Instytutu Psychologii KUL oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, z której mogą skorzystać wszyscy, którzy w związku ogłoszonym stanem epidemii takiego wsparcia potrzebują.

 

Pomoc jest świadczona telefonicznie. Psychologowie i psychoterapeuci dyżurują w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do soboty pod stacjonarnym numerem telefonu (81) 445 40 80. Kontakt jest możliwy również przez Skype: nazwa użytkownika: wsparcie.kul.

 

Szczegółowe informacje i grafik dyżurów znajdują się na stronie  wsparcie.kul.pl.

 

Przypominamy, że przy Poradni Zdrowia KUL funkcjonuje również Gabinet Psychologiczny – kontakt: 81 445 33 97.

 

 

 

Do akcji dołączyli również  studenci, którzy pod kierunkiem wykładowców oferują wsparcie rówieśnicze dla młodzieży studenckiej i szkolnej pod nazwą poMOC MŁODYCH. Z takiej pomocy skorzystać może każdy kto ciężko znosi obecną sytuację, potrzebuje otuchy i chciałby z kimś porozmawiać. Studenci podpowiedzą co zrobić z wolnym czasem, jak odnaleźć się w izolacji, jak się uczyć czy studiować w nowych warunkach. W akcję zaangażowało się już ponad 100 osób. Można się z nimi skontaktować na skype, facebooku oraz instragramie (poMOC MŁODYCH) lub mailowo (poMOCMLODYCH@gmail.com). Harmonogram dyżurów jest dostępny na stronie https://wsparcie.kul.pl/pomocmlodych/

Pomoc prawna w ramach akcji „Wsparcie KUL”

Od ponad miesiąca psychologowie i psychoterapeuci z Instytutu Psychologii KUL w ramach akcji „Wsparcie KUL” świadczą bezpłatną pomoc psychologiczną osobom, które w czasie epidemii takiej pomocy potrzebują. Teraz do akcji dołączyła Kancelaria Radcy Prawnego prof. Andrzeja Herbeta, której pracownicy udzielają bezpłatnej pomocy prawnej od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu +81 307 07 00. Osoby korzystające z bezpłatnej porady prawnej proszone są o podanie hasła „Wsparcie KUL”.

 

Serdecznie dziękujemy!

Ostatnia Deska Ratunku dla Maturzystów

Tegoroczna Matura, choć z powodu koronawirusa nieco przesunięta w czasie, zbliża się wielkimi krokami. W ramach „Ostatniej Deski Ratunku” Uniwersytet Otwarty wspólnie z dr Małgorzatą Torój z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL przygotował dla maturzystów cykl filmów poświęconych radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym, a także motywacji oraz organizacji pracy i technikom uczenia się. Warto zapoznać się z nimi na końcowym etapie przygotowań do matury.  Szczegóły na stronie Uniwersytetu Otwartego.

 

Oferta wsparcia dotyczącego pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej

W związku z wejściem w życie pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej, eksperci z Instytutu Nauk Prawnych KUL oferują wykonanie na rzecz podmiotów zewnętrznych usług badawczych obejmujących: sporządzenie opinii prawnych, ekspertyz, analiz i innych badań naukowych w obszarach dotyczących pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej:

 

 

Usługi badawcze wykonywane będą przez pracowników badawczo-dydaktycznych i  badawczych Instytutu Nauk Prawnych lub zespoły tych pracowników w zakresach tematycznych objętych ich specjalnościąZarówno bardzo szeroki zakres merytoryczny potencjalnych obszarów badawczych, jak i duży zespół złożony ze znakomitych teoretyków oraz praktyków prawa są gwarancją usług badawczych świadczonych na najwyższym poziomie.

 

Podmioty zewnętrzne (instytucje, przedsiębiorstwa, podmioty gospodarcze) chcące skorzystać z oferty wsparcia prosimy o kontakt tel. 502 694 779 (Dział Komercjalizacji Wiedzy, Monika Prokopiak-Raczkowska)

FAQ – jak obecnie działa uniwersytet?

FAQ – jak obecnie działa uniwersytet? (lista będzie aktualizowana)

 

 • Do kiedy obowiązuje odwołanie zajęć?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej obowiązuje nie krócej niż do 30 września maja br.

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KUL z 21 maja 2020 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, kursach oraz kształcenie doktorantów odbywa się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej KUL, platformie e-KUL, mailami kierowanymi na adresy kul-owskie oraz w mediach społecznościowych.

 

Więcej pytań

 

English version

Zapisy na Szkołę Letnią Online!

sign_up_for_the_summer_school_online1 Pierwszy raz od 1974 roku Szkoła Letnia Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców nie może się odbyć w tradycyjnej formule. Aby sprostać nowym wyzwaniom już teraz proponujemy letnie kursy on-line! Program obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania językowego. Zajęcia będą prowadzone w większości w formie wideokonferencji w grupach do 5 osób.
Szczegóły na stronie Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

30.05-27.09 Wystawa "Kwiat Europy" w Muzeum Regionalnym w Jaworze

kul_plakat_2_pojedynczy1-1 Muzeum KUL oraz Muzeum Regionalne w Jaworze zapraszają na wystawę „Kwiat Europy”.  Wystawa w Muzeum Regionalnym będzie czynna od 30 maja do 27 września 2020 r.

 

Więcej

 

30-31.05 Noc dla Ducha w Kościele Akademickim KUL

Noc Ducha w Kościele Akademickim KULDuszpasterstwo Akademickie KUL zaprasza w nocy z 30 na 31 maja 2020 r. na Zieloną Noc - Noc dla Ducha w Kościele Akademickim KUL czyli wspólną modlitwę przed Zesłaniem Ducha św.

 

Ze względu na ograniczenia dotyczące liczby osób przebywających w kościele związane ze stanem epidemii konieczna jest wcześniejsza rejestracja

 

 

Program:

 • 18.30 Nabożeństwo majowe
 • 19.00 Czuwanie prowadzone przez Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
 • 21.00 Msza Wigilii Zesłania Duch Świętego
 • 23.00-2.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy

 

Zapisy:

 • formularz online
 • telefonicznie w godz. 12.00 do 20.00 pod numerem 798 771 717
 • osobiście, przed każdą wieczorną Mszą przed Kościołem Akademickim.