Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego

Jakub Mikłasz z II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Dawid Ratyński z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i Martyna Kuśmierz z II LO im. Mikołaja Reja w Kraśniku to główni laureaci finałowego etapu IX Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. 120 uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski pisało dziś na KUL test wiedzy logicznej. Dziesięciu najlepszych uczestników otrzymało dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe. Najlepsza trójka - indeksy KUL i nagrody rzeczowe. 
 
Spośród blisko 700 zgłoszeń konkursowych do etapu finałowego organizatorzy zakwalifikowali 120 osób, które w Centrum Transferu Wiedzy KUL pisały test finałowy. W oczekiwaniu na wyniki finaliści wraz opiekunami wysłuchali specjalnie przygotowanych prezentacji wykładowców Instytutu Filozofii. Atrakcją był poczęstunek na dziedzińcu uniwersytetu oraz spotkanie z rektorem KUL, ks. prof. Mirosławem Kalinowskim i ambasadorem Peru Alberto Salasem Barahona.
 
Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL. Współorganizatorem sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL - Katedra Logiki KUL.

Patronem medialnym IX Ogólnopolskiego Konkursu jest czasopismo i portal Filozofuj!
 

Medale dla ambasadora Peru

Wręczenie Medalu 100-lecia KUL ambasadorowi PeruMedal Jubileuszowy 100-lecia KUL, Medal „Zasłużony dla miasta Lublin” oraz Medal Wojewody Lubelskiego otrzymał 16 czerwca 2021 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Alberto Salas Barahona, ambasador Peru.

 

Wręczone odznaczenia są wyrazem podziękowania oraz docenieniem ambasadora za zaangażowanie w wieloletnią współpracę pomiędzy uniwersytetem oraz miastem. Przełożyła się ona na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, wymian studenckich oraz publikacji naukowych. – Pan ambasador brał udział w wydarzeniach o charakterze naukowym i kulturalnym organizowanych przez nasze środowisko hispanistyczne, zwłaszcza Katedrę Świata Hiszpańskiego KUL. Uczestniczył w Kongresach Młodych Hispanistów, wystawach i koncertach. Był to czas spotkań, głoszenia wykładów – podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

 

Swą wdzięczność za lata współpracy wyrazili również: konsul honorowy Peru wWręczenie Medalu 100-lecia KUL ambasadorowi Peru Lublinie, Zbigniew Michalak, wojewoda lubelski, Lech Sprawka a także prezydent Lublina, Krzysztof Żuk. Laudację z okazji wręczenia Medalu 100-lecia KUL wygłosił dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL z Katedry Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych.

 

Ambasador Alberto Salas Barahona dziękując za przyznane medale podkreślił, że w czasie wieloletniej pracy dyplomatycznej, właśnie w Polsce, w Lublinie, spotkał się z ogromną życzliwością, otwartością na działanie. – Nominacja na ambasadora w Polsce, w roku 2015 była zwieńczeniem mojej dotychczasowej służby dyplomatycznej. Wracam do swojego kraju z poczuciem, że mam tu przyjaciół i chcę również dla Was być przyjacielem, który będzie dbał i zabiegał o sprawy młodych ludzi.

 

Ukoronowaniem bliskich relacji z Lublinem było utworzenie w mieście, w 2018 roku Konsulatu Honorowego Republiki Peru.

 

Fotorelacja

Trwa rekrutacja na KUL – nowością położnictwo, dietetyka i kryminologia (I stopień) oraz stosunki międzynarodowe, lingwistyka stosowana i kryminologia (II stopień)

Prawo, psychologia, teologia, filologia angielska, dziennikarstwo a może tegoroczne nowości – położnictwo, kryminologia lub dietetyka, a na II stopniu lingwistyka stosowana, kryminologia i stosunki międzynarodowe? W ofercie studiów jest blisko 50 kierunków jakie można studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 5 maja na najstarszym lubelskim uniwersytecie rozpoczęła się rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie.

„Wspólnota wiedzy – Razem ku mądrości” to hasło towarzyszące tegorocznej kampanii rekrutacyjnej. Wpisuje się ono w charakter działalności KUL, którego jednym z wyznaczników jest przekazywanie studentom wiedzy, w poczuciu, że są oni ważną częścią wspólnoty akademickiej. To kształcenie powiązane z wartościami, w duchu wiedzy, mądrości, prawdy, tradycji i nowoczesności – mówi Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Rekrutacja potrwa do 8 lipca, a w przypadku studiów II stopnia do 15 lipca. Po 21 lipca rozpocznie się nabór wolny. W ofercie studiów KUL proponuje kształcenie na blisko 50 kierunkach. Nowością jest położnictwo - studia stacjonarne I stopnia oraz dietetyka w Filii KUL w Stalowej Woli, gdzie w planach jest również uruchomienie nauk o rodzinie, administracji oraz bezpieczeństwa narodowego (tych kierunków nie ma jeszcze na liście). W ofercie studiów II stopnia od tego roku dostępna będzie lingwistyka stosowana i stosunki międzynarodowe.

Od 1 marca do 6 kwietnia 2021 trwał I etap rejestracji cudzoziemców spoza UE na studia w języku angielskim. W systemie zarejestrowało się około 900 kandydatów głównie z państw Afryki (Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Rwanda), z Rosji oraz częściowo z Azji (Indonzja, Turcja), pojedyncze zgłoszenia napłynęły z USA. Ponad 520 kandydatów spełniło kryteria rejestracji i zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego (konkurs ocen na świadectwie i dyplomie). Kandydatów z Polski oraz krajów UE – studia w j. angielskim - KUL rekrutuje od 5 maja do 8 lipca. Tu obowiązuje tryb konkursowy. Nabór do Szkoły doktorskiej KUL rozpocznie się 28 lipca i potrwa do 29 sierpnia br. W ofercie jest 11 dyscyplin.

Zapraszamy na stronę dla kandydatów: kandydat.kul.pl

 

Rektor KUL: Najświętsze Serce Pana Jezusa patronem KUL-u to myśl jaka towarzyszyła ks. Idziemu Radziszewskiemu od pierwszych chwil utworzenia uczelni

Obchody Święta Patronalnego KULW Uroczystość Serca Pana Jezusa, 11 czerwca, KUL obchodził Święto Patronalne. Było ono nie tylko okazją do wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom uczelni, czy przyznania nagród im. Anieli hrabiny Potulickiej, ale także czasem na to, by przypomnieć za Janem Pawłem II, że Polska jest drugą ojczyzną Kultu Serca Jezusowego.


Podstawą i sensem funkcjonowania katolickiego uniwersytetu, prowadzenia badań naukowych, dydaktyki, kształtowania młodych ludzi jest prawda. – Wskazując na serce KUL, spoglądamy na Najświętszy Sakrament, czyli rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pośród nas, także w murach tego uniwersytetu. Otwartość na każdego człowieka, który poszukuje prawdy, prawdziwy dialog oraz spotkanie bez pogardy i uprzedzeń. Poszukujemy płaszczyzn, które łączą ludzi o różnych poglądach i przekonaniach, nie boimy się współczesności, nowych technologii i tego co przynosi ze sobą dzisiejsza Europa oraz świat – podkreślił rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.


Misja i tradycja

KUL jest jednocześnie mocno osadzony w tradycji, dlatego władze uniwersytetu Ks. Rektor Kalinowski podczas Święta Patronalnegodążą do realizacji inicjatywy Senatu KUL z okresu międzywojennego i otwarcia kierunku lekarskiego. - Liczymy na współpracę w tym zakresie z całym środowiskiem akademickim Lublina oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi – zaznaczył ks. prof. Mirosław Kalinowski. Istotna rolę pełni także misja uczelni, którą KUL konsekwentnie realizuje. Wiąże się ona z byciem nie tylko wykształconym, ale przede wszystkim mądrym profesorem i studentem.


Nagrody, odznaczenia, dyplomy

Gościem honorowym tegorocznych obchodów Święta Patronalnego był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, który odczytał okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. - Jestem przekonany, że Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mając za sobą dekady zmagań z komunistyczną opresją, a następnie z charakterystyczną dla lat dziewięćdziesiątych anomią i sporami dotyczącymi podstawowych pojęć, dysponuje szerokim instrumentarium intelektualnym oraz bogactwem doświadczeń praktycznych, dzięki którym z powodzeniem będzie odpowiadał na wyzwania współczesnego świata.

 

Prorektor Ks.Prof. Sitarz odbiera Krzyż ZasługiMinister Kwiatkowski w imieniu Prezydenta RP wręczył również pracownikom KUL odznaczenia państwowe. W gronie odznaczonych znaleźli się m.in., wyróżnieni pośmiertnie, zasłużeni dla uniwersytetu kapłani. Ks. prof. Antoni Słomkowski, pierwszy powojenny rektor  latach 1944-1951, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a ks. prof. Czesław Bartnik Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Poznaliśmy również tegorocznych laureatów Nagrody Potulickiej. - Przyznawana od 2015 roku wyróżnienie ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, założycielki fundacji wspierającej KUL – mówił prezes Fundacji Potulickiej, dr hab. Adam Zadroga.


Za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu chrześcijańskiego humanizmu NagrodąNagrodę Potulicką odbiera ks. prof. Adam Rybicki uhonorowany został ks. prof. Adam Rybicki. Doceniona została jego monografia „Od antropologii do duchowości mężczyzny. Źródła, koncepcje, perspektywy". Natomiast w kategorii działalności społecznej w duchu solidarnego humanizmu wyróżnieni zostali Monika i Andrzej Demczukowie, właściciele sieci lubelskich restauracji „Plackarnia".

 

Podczas Święta Patronalnego dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich otrzymali z rąk Księdza Rektora tegoroczni absolwenci KUL.

 

Pod opieką Serca Jezusowego

Zgodnie z tradycją, święto będzie miało swoją kontynuację podczas pikniku dla pracowników KUL i ich rodzin. Odbędzie się on w najbliższą sobotę na terenie Kampusu Poczekajka.


KUL został powierzony opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rektora uniwersytetu - ks. Idziego Radziszewskiego. W sposób uroczysty społeczność akademicka obchodzi to święto od 1920 roku. Symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote promienie widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również ornamentyka insygniów rektorskich.

 

Fotorelacja

 

 

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

Pracownicy KUL uhonorowani odznaczeniami państwowymi podczas Święta PatronalnegoZ radością informujemy, że powiększyło się grono pracowników KUL wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Podczas obchodów Święta Patronalnego KUL, 11 czerwca 2021, postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy pośmiertnie odznaczeni zostali:

 • Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w obronie niezależności Kościoła i nauki polskiej wobec systemu totalitarnego w Polsce po 1944 roku odznaczony został rektor KUL w latach 1944-51 ks. prof. Antoni Słomkowski
 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju filozofii oraz kultury chrześcijańskiej odznaczony został ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik

 

Odznaczenia z rąk Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego odebrali:

 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 • Ks. Prof. Krzysztof Góżdź został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polskiks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie
 • dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

 

Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

 • dr Tomasz Sieniow

 

Dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL została oznaczona Brązowym Krzyżem ZasługiBrązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

 • dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL
 • dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 • dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej otrzymał prof. Leszek Mądzik.

 

Serdecznie gratulujemy!

Medale za Długoletnią Służbę dla pracowników KUL

Min. Czarnek podczas ceremonii wręczenia medali pracownikom KULUniwersytet to ludzie – podkreślił podczas uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę pracownikom KUL Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.  – To ludzie przez 103 lata decydowali o tym, ze KUL zapisał się na mapie naukowej Polski, Europy i świata złotymi zgłoskami. Do tych ludzi należycie Państwo – zwrócił się do laureatów odznaczeń. 14 czerwca Medale odebrało dwudziestu siedmiu wykładowców oraz pracowników administracyjnych uniwersytetu.

 

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe ustanowione jeszcze w II Rzeczypospolitej i przywrócone w 2007 roku. Jest przyznawane za wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie Ojczyźnie.

 

Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureaci odznaczeń realizują misję KUL, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie poprzez wzmacnianie wartości duchowych       w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu studentów, funkcjonowaniu administracji i integracji wspólnoty uniwersyteckiej. Przywołał również słowa najwybitniejszego absolwenta uniwersytetu, kard. Stefana Wyszyńskiego: - Nie wystarczy tylko wiedzieć, trzeba wiedzę ukochać, trzeba w trud nauki włożyć miłość!.... – życząc, by były one drogowskazem na kolejne lata pacy na uniwersytecie.

 

W gronie odznaczonych Medalem Złotym, przyznawanym po trzydziestu latachPracownicy KUL odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę wzorowej pracy zawodowej, znaleźli się:

 • prof. Anna Malicka-Kleparska (Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego),
 • mgr Beata Panasiuk (Kierownik Studium Języków Obcych),
 • dr hab. Jan Ptak (Katedra Historii Starożytnej, Bizantyjskiej i Średniowiecznej)
 • inż. Teresa Śliwińska (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr inż. Monika Wawer (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem),
 • dr Małgorzata Żurakowska (Dyrektor Centrum Medialnego KUL).

 

Min. Czarnek wręcza Medal dr. hab. Justynie Szulich-Kałuża, prof. KULMedal Srebrny, po dwudziestu latach wzorowej pracy, otrzymali:

 • dr Olga Białek-Szwed (Katedra Kultury Medialnej),
 • prof. Anna Bondaruk (Kierownik Katedry Językoznawstwa Teoretycznego),
 • mgr Marlena Iglik (Studium Języków Obcych),
 • dr Agnieszka Kłos-Dacka (Studium Języków Obcych),
 • mgr Jolanta Majewska (Dział ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Uniwersytetu),
 • dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL (Zastępca Dyrektora Instytutu Językoznawstwa),
 • ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL ( Kierownik Katedry Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii) ,
 • dr hab. Monika Sidor, prof. KUL (Katedra Literatury Rosyjskiej, Ukraińskiej i Białoruskiej),
 • ks. dr hab. Marek Słomka (Katedra Filozofii Religii),
 • dr hab. Andrzej Stefańczyk (Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej),
 • mgr Katarzyna Stępniak (Akademia Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL),
 • dr Małgorzata Sławek-Czochra (Katedra Komunikacji Wizualnej i Nowych Mediów),
 • dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska, prof. KUL (Kierownik Katedry Językoznawstwa Germańskiego),
 • dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania).

 

Medalem Brązowym, po dziesięciu latach wzorowej pracy, odznaczeni zostali: Pracownicy KUL odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę

 • dr Piotr Bolibok (Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości),
 • dr hab. Maria Gondek (Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów),
 • dr Małgorzata Kobiałka-Szkutnik (Sekretariat Wydziału Teologii),
 • dr Agnieszka Marek (Katedra Zarządzania Pracownikami w Organizacji),
 • dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL (Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej),
 • dr Elżbieta Talik (Katedra Psychologii Klinicznej),
 • dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL (kurator Katedry Języka, Retoryki i Prawa Mediów).

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Fotorelacja

Prof. Agnieszka Lekka-Kowalik przedstawicielem MEiN w ramach Procesu Bolońskiego

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL została wybrana, w ramach Procesu Bolońskiego, na przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki w grupie roboczej ds. wartości fundamentalnych.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL jest Dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i Kierownikiem Katedry Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii.

Proces Boloński to jeden z najważniejszych zbiorowych procesów reform w UE – rozpoczął się 19 czerwca 1999 r., gdy ministrowie edukacji 29 krajów podpisali tzw. Deklarację Bolońską. Był to dokument wyznaczający działania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. Głównym celem Deklaracji było stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area, EHEA). Obecnie już 48 krajów zalicza się do EHEA.


W ramach Procesu Bolońskiego:

 • wprowadzono system przejrzystych i porównywalnych stopni poprzez wdrożenie Suplementu do Dyplomu;
 • przyjęto system kształcenia oparty na dwóch/trzech poziomach kształcenia;
 • upowszechniono system punktów kredytowych (ECTS- European Credit Transfer System);
 • promowana jest mobilność studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
 • promowana jest współpraca europejska w zakresie poprawy jakości szkolnictwa wyższego;
 • promowany jest europejski wymiar szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.


Stan realizacji zaleceń Deklaracji Bolońskiej omawiany jest na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego. Odbywają się one co dwa lata i kończą komunikatem podsumowującym dotychczasowe osiągnięcia oraz wyznaczającym dalsze działania.

Polska włączyła się w proces realizacji Procesu Bolońskiego m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Nowa Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w pełni uwzględnia zalecenia Procesu Bolońskiego.

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL będzie reprezentować Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Procesu Bolońskiego do czerwca 2024 roku.

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KUL

„Wawrzyn Pawła Konrada" dla Wydawnictwa KULWydawnictwo KUL otrzymało „Wawrzyn Pawła Konrada" – nagrodę w konkursie „Książka Roku 2020”. Wyróżnienie zostało przyznane za książkę „Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, której autorami są ks. prof. Antoni Dębiński oraz dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL.

 

Wręczenie „Wawrzynu Pawła Konrada” odbyło się 11 czerwca 2020 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, która jest organizatorem konkursu na najpiękniejszą i najbardziej wartościową książkę dotyczącą Lublina i Lubelszczyzny.

 

Serdecznie gratulujemy!

Trwają zapisy na Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

plakat_2021_26VI Rektor KUL zaprasza wszystkich Pracowników, Studentów, Absolwentów, Emerytowanych Pracowników oraz Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na XI Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, która odbędzie się 26 czerwca br. Koszt pielgrzymki 50 zł. 

Zapisy i wpłaty w Kancelarii Ogólnej KUL, pok. GG-104 w godz. 8.00-15.00, tel. 81/44 54 104. Wyjazd punktualnie o godz. 5.30 sprzed frontonu Gmachu Głównego.

Odrestaurujmy figurę Matki Bożej

Figura Matki Bożej na wewnętrznym dziedzińcu KULSą takie miejsca na KUL, gdzie dostać się niełatwo. Jednym z nich jest wewnętrzny dziedziniec. Właśnie tam znajduje się jeden ze świadków pierwszych lat historii KUL – figura Matki Bożej, ufundowana przez o. Jacka Woronieckiego, następcę ks. Idziego Radziszewskiego na funkcji rektora. O. Woroniecki chciał, aby obok Najświętszego Serca Jezusa wspólnota uniwersytecka mogła szukać pomocy także u Matki Najświętszej.

 

W początkach dziejów KUL to pod wizerunkiem Maryi gromadzili się profesorowie i studenci Uniwersytetu Lubelskiego, bo taką nazwę nosiła wówczas uczelnia.

 

Dziś chcemy odrestaurować rzeźbę, a następnie umieścić ją w sąsiedztwie Kościoła Akademickiego, by Maryja ponownie stała się świadkiem życia naszej wspólnoty akademickiej i byśmy mogli zawierzać Jej nasze sprawy.

 

Zachęcamy Przyjaciół, Pracowników oraz Absolwentów KUL do wsparcia inicjatywy. Środki na restaurację figury gromadzi Fundacja Rozwoju KUL na portalu zrzutka.pl - https://zrzutka.pl/7m6urt. Za wszystkich ofiarodawców codziennie o godz. 8.00 sprawowana jest Msza św. w Kościele Akademickim.

„Ostatnia prosta” – akcja szczepień przeciw COVID-19

Ostatnia prosta - akcja szczepień na COVIDW całym kraju trwają szczepienia  przeciw COVID-19. W marcu rozpoczęła się akcja szczepień pracowników naukowo-dydaktycznych KUL, chęć zaszczepienia zgłosiło ponad 670 osób. Pracownicy administracji oraz studenci korzystali natomiast z możliwości zaszczepienia w ramach ogólnopolskiej akcji w dowolnie wybranym punkcje szczepień. Jeden z takich punktów działa w Poradni Zdrowia KUL.

 

Przypominamy, że wszystkie osoby, które skończyły 18 lat, mogą zapisywać się na szczepienie przeciw COVID-19. Dla osób, które 18. urodziny będą obchodziły w kolejnych dniach,  e-skierowania na  szczepienia będą wystawiane w dniu ukończenia pełnoletności.

 

Rejestracja na szczepienie jest możliwa przez:

 • bezpłatną infolinię, nr 989
 • elektronicznie na portalu pacjent.gov.pl
 • kontakt z wybranym punktem szczepień
 • SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

Więcej informacji o rejestracji.

 

Z akcji szczepień mogą także skorzystać cudzoziemcy posiadający prawo do stałego lub czasowego pobytu w Polsce. Dokumentem upoważniającym cudzoziemca do zakwalifikowania się do szczepienia jest dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta/doktoranta. E-skierowanie może zostać wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu na podstawie nr dokumentu tożsamości (paszport).

 

Osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski. Nie jest też wliczana do limitu osób uczestniczących w zgromadzeniach, spotkaniach towarzyskich i weselach.  Każdy zaszczepiony będzie mógł także wziąć udział w loterii Narodowego Programu Szczepień i wygrać samochód lub nagrody pieniężne. 

 

17.06-1.07 Letnia sesja egzaminacyjna

egzaminOd 17 czerwca do 1 lipca 2021 r. trwać będzie letnia sesja egzaminacyjna.

 

Wszystkim studentom życzymy sukcesów!

 

18.06 Konferencja „Zmiana konstytucji”

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w piątek, 18 czerwca 2021 r. organizuje na platformie Microsoft Teams  międzynarodową konferencję naukową pt. „Zmiana konstytucji”. Uczestnikami konferencją będą przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski, Włoch, Litwy i Słowacji.

Konferencja jest organizowana w ramach grantu przyznanego w 2019 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

 

Program konferencji.

18-20.06 East est - II Festiwal Wschodnich Podróży

Logo East estBiblioteka Uniwersytecka KUL zaprasza na East est - II Festiwal Wschodnich Podróży, który odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2021 r. Gośćmi spotkania będą m.in. Krzysztof Wielicki, Piotr Milewski, Waldemar Tatarczuk i Boniek Falicki. Tematyka wschodnia rozumiana będzie szeroko – to zarówno dalekie rejony Europy i Azji, jak też wschodnia Polska. W programie spotkania z podróżnikami, wystawy, warsztaty, koncerty i wiele innych atrakcji.

 

Szczegóły na stronie festiwalu http://eastestfestiwal.eu/

19.06 Promocja książki „Edukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. I. Znaki wiary i pamięci”

Promocja książki „Edukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. I. Znaki wiary i pamięci”Studenci pierwszego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki są autorami książki „Edukacja przez projekty studentów pedagogiki KUL. T. I. Znaki wiary i pamięci”, która ukazała się pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas. Promocja publikacji odbędzie się 19 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00 w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego KUL.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

20.06 Koncert „Piękno organów Riegera”

OrganyParafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie, Instytut Historii KUL oraz Katedra Instrumentologii KUL zapraszają na koncert „Piękno organów Riegera”, który odbędzie się 20 czerwca 2021 r., godz. 19.15 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

 

 

 

Program:

 • Ewa Polska

J.S. Bach: Preludium i fuga a-moll BMV 543

 • Elżbieta Charlińska

J.S. Bach: “Nun komm, der Heiden Heiland” BWV 699, 659 i 661

R. Dwornik: Wariacje na temat „Dzisiaj pozdrawiamy”

 • Jadwiga Kowalska

J.G. Rheinberger: IV Sonata organowa a-moll op. 98 (Tempo moderato. Intermezzo. Fuga cromatica)

 • Marek Bochniak

Suita Maryjna (Introitus. Passacaglia. Ave Maria. Toccata) – improwizacje

 

Słowo wstępne: ks. Cezary Kowalski, proboszcz parafii

Prowadzenie koncertu: dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL.

 

Koncert połączony z promocją płyty cd „Organy Lubelszczyzny”, vol. 2 „Organy w kościele pobernardyńskim pw. Nawrócenia św. Pawła”.