Church and Law 2 (15) 2013: 7

 

OD REDAKTORA NACZELNEGO

 

 

W imieniu Komitetu Redakcyjnego z radością informuję, że inicjatywa reaktywowania czasopisma "Kościół i Prawo" spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wielu środowisk naukowych w Polsce i zagranicą. Po opublikowaniu tomu 1 (14) 2012 periodyku "Kościół i Prawo" otrzymaliśmy wiele podziękowań, gratulacji i słów zapewnień o modlitwie w naszej intencji. Za każdy gest życzliwości pod adresem naszej Redakcji wszystkim składamy serdeczne podziękowania. W sposób szczególny dziękuję przełożonemu wszystkich katolickich i kościelnych ośrodków naukowych w świecie, Jego Magnificencji Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu, Prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej, za błogosławieństwo i słowa mobilizacji do dalszej pracy.
Niniejszy tom, na który składają się opracowania polskich i zagranicznych Autorów, zawiera dwanaście artykułów pogrupowanych w następujące dziedziny: prawo małżeńskie, historia prawa, ustrój hierarchiczny Kościoła, kościelne prawo publiczne, prawo karne, a także dwie recenzje i dwa sprawozdania.
Jednocześnie nadmieniam, że informacje i wskazówki dla Autorów, procedura recenzowania, również spis treści, streszczenia oraz słowa kluczowe bieżących tomów znajdują się na stronie internetowej: www.kul.pl/kip

 

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL 

                            Redaktor Naczelny