banner1 banner2
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Bliżej klienta.
Public Relations w instytucjach rynku pracy
pr_realizatorzyPROGRAM STUDIUM

PUBLIC RELATIONS W INSTYTUCJACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Warsztaty

Razem

Rodzaj

zaliczenia

Wykładowcy

Zajęcia wprowadzające ogólne– moduł 1

16

8

12

36

Istota i rola PR w systemie komunikowania się instytucji z otoczeniem

8

8

wpis

Leon Dyczewski,

Kamil Fil

Strategie i narzędzia PR

8

8

16

praca zalicz.

Łukasz Malczewski

Umiejętności psychospołeczne w działalności PR

6

6

wpis

Elżbieta Zawiślak

Prawne i etyczne uwarunkowania działalności PR

6

6

wpis

Kamil Fil

Zajęcia wprowadzające specjalizacyjne - moduł 2

40

4

44

Organizacja i zarządzanie w instytucji publicznej

18

18

praca zalicz.

Sławomir Lewandowski

Kultura organizacyjna instytucji

8

8

wpis

Łukasz Malczewski

System komunikacji wewnętrznej w jednostkach instytucji publicznej

10

10

wpis

Beata Dembska

Idea corporate identity dla instytucji publicznej

4

4

wpis

Łukasz

Malczewski

Miejsce PR w priorytetach i strukturze instytucji publicznych

4

4

wpis

Beata Dembska

Zajęcia ogólne – moduł 3

8

15

60

83

Media relations

Rynek medialny w Polsce i regionie

8

8

wpis

Elżbieta Zawiślak

Zarządzanie mediami - kształtowanie efektywnej współpracy z mediami

10

10

praca zalicz.

Elżbieta Zawiślak

Praktyka PR

Planowanie strategiczne kampanii PR

20

20

praca

zalicz.

Elżbieta Zawiślak

PR korporacyjny – studium przypadków

10

10

praca zalicz.

Joanna  Kowalczuk

PR produktowy – studium przypadków

15

15

praca

zalicz.

Wojciech Jóźwik

Tworzenie treści komunikatu medialnego, język wypowiedzi publicznych

7

13

20

praca zalicz.

Łukasz Malczewski

Artur Giordano

Zajęcia specjalizacyjne (dwa do wyboru) – moduł 4

16

16

32

112

PR organizacji non-profit

8

8

16

praca z.

Joanna Kowalczuk

Społeczna psychologia wywierania wpływu

8

8

16

praca z.

Kamil Fil

Komunikacja w sytuacji kryzysowej

8

8

16

praca z.

Sławomir Żurek

Psychologia kontaktu z klientem

8

8

16

praca z.

Witold Hruzewicz

Negocjacje

8

8

16

praca z.

Witold Hruzewicz

Nowoczesne technologie komunikowania

8

8

16

praca z.

Sławomir Żurek

Metody badań społecznych

8

8

16

praca z.

Robert Szwed

Trening prezentacji i wystąpień publicznych

10

10

wpis

Artur Giordano

Seminarium    dyplomowe

16

16

wpis

Łukasz Malczewski

Razem

80

65

76

 221
300

- liczba godzin, w których uczestniczy słuchacz

- całkowita liczba godzin