banner1 banner2
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Bliżej klienta.
Public Relations w instytucjach rynku pracy
Public relations to informacja plus dopasowanie plus integracja.
Alfred Oeckl.
pr_znak
Oferujemy Państwu bezpłatne szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach studiów podyplomowych „Public Relations w instytucjach użyteczności publicznej”.

Działania PR-owskie stają się coraz częściej stosowaną techniką umacniania pozycji firm i instytucji. Ich niekwestionowana rola zaczyna być doceniana nie tylko przez grupy komercyjne i organizacje pozarządowe, ale również przez instytucje użyteczności publicznej, dla których ważne staje się zyskanie zrozumienia dla prowadzonych działań i osiąganie celów o charakterze społecznym. Instytucje rynku pracy są w zasadzie zobligowane do prowadzenia działań public relations, głównie w zakresie szerokiego informowania o swojej działalności.

Istotę public relations można streścić w następujących słowach: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność i poszukiwanie wzajemnego zaufania. Biorąc pod uwagę specyfikę Urzędów Pracy, w których misja i cele są nastawione na osiąganie wartości ważnych dla ogółu społeczeństwa, powinny one cieszyć się nieposzlakowaną opinią i być godne zaufania. Narzędzia PR pomagają osiągać te cele.

Oferujemy Państwu studia przeznaczone dla pracowników, których obecne i przyszłe obowiązki polegają na występowaniu w roli osób reprezentujących instytucję „na zewnątrz”. Dla pracowników mających za zadanie upowszechnianie ważnych społecznie informacji, czy też zajmowanie się szeroko rozumianym kapitałem ludzkim – zarówno realizacją usług wobec bezrobotnych, jak i komunikacją wewnątrz instytucji.

Studia, które Państwu przedstawiamy, przygotują specjalistę zdolnego samodzielnie diagnozować sytuację, umiejącego planować i realizować zintegrowane kampanie informacyjne i PR dla Państwa instytucji w programach na rzecz bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Dzięki nim pracownik posiądzie umiejętność realizowania medialnego wizerunku instytucji, przygotowania i dystrybuowania serwisów informacyjnych, przeprowadzania formalnych i nieformalnych spotkań prasowych, wywiadów, wydarzeń specjalnych itp.

W realizację projektu naszych studiów zaangażowana jest specjalistyczna kadra Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a przede wszystkim specjaliści – praktycy PR z największych ogólnopolskich agencji PR. Oferowane przez nas studia podyplomowe obejmują 221 godzin (2 semestry) i realizowane są w trybie weekendowym. Szczegółowy program studiów załączamy na kolejnej stronie.