Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących
Cel szkolenia:

Szkolenie zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w działach księgowości i kadr, biurach podatkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów z aktualnymi regulacjami z zakresu prawa podatkowego oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w stosowaniu tego prawa. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym i teoretycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej beneficjenta, szkolenie umożliwi najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Przedsięwzięcie ma na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych i postaw innowacyjnych wśród uczestników, a także pozwoli na przekazanie nabytych umiejętności i wiadomości swoim podwładnym lub współpracownikom. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Czas trwania:

Szkolenie obejmuje 70 h (w tym 40 h wykładu, 30 h ćwiczeń). Szkolenia odbywać się będą
w cyklach weekendowych po 8 godzin dziennie. Zapewnione zostaną bardzo dobre warunki do przyswajania wiedzy (małe grupy, dostęp do materiałów dydaktycznych, doradztwo), wysoki poziom kwalifikacji i umiejętności dydaktycznych wykładowców oraz ich bogate doświadczenie praktyczne. Przekaz wiedzy odbędzie się przy wykorzystywaniu profesjonalnych urządzeń audiowizualnych.

Każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały tematyczne oraz szczegółowe opracowanie przekazywanych na szkoleniu informacji w postaci kompendium wiadomości, co umożliwi utrwalenie wiedzy wiedzy po zakończeniu zajęć szkoleniowych.
Uczestnikom, w miarę potrzeb, zapewnia się wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz nocleg.

PROGRAM SZKOLENIA
Z ZAKRESU PRAWA PODATKOWEGO

(w sumie 70 godzin, w tym wykładu 40, ćwiczeń 30)

Temat zajęć

Forma prowadzenia zajęć

godz.

Ordynacja podatkowa
mgr Monika Munnich
wykład – 10 godz.
zajęcia praktyczne - 10 godz.

20

Ustawa o kontroli skarbowej
mgr Monika Munnich
wykład

2

Podatek dochodowy od osób fizycznych
dr Beata Kucia-Guściora

wykład- 5 godzin
zajęcia praktyczne- 5 godz.

10

Podatek dochodowy od osób prawnych
mgr Piotr Pomorski
wykład

5

Podatek od towarów i usług
mgr Michalina Duda
wykład- 5 godzin
zajęcia praktyczne- 5 godz.

10

Podatek akcyzowy i kontrola akcyzowa
mgr Piotr Pomorski
wykład

3

Podatki i opłaty samorządowe
dr Paweł Smoleń
wykład- 5 godzin
zajęcia praktyczne - 5 godz.

10

Międzynarodowe prawo podatkowe
dr Beata Kucia-Guściora
wykład- 5 godzin
zajęcia praktyczne- 5 godz.

10