Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących
podatkiKatolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił 15 grudnia 2004 r. do realizacji projektu  Szkolenia z prawa podatkowego dla osób pracujących. Szkolenia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 ZPORR „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”.

Pierwsze dwa szkolenia zostaną zrealizowane w okresie od stycznia do maja 2005, następne dwa od września do grudnia 2005 r. Szkolenie zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w działach księgowości i kadr, biurach podatkowych oraz prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Celem szkolenia jest zapoznanie beneficjentów z aktualnymi regulacjami z zakresu prawa podatkowego oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w zastosowaniu tego prawa. Szkolenie prowadzić będą eksperci z dziedziny prawa podatkowego, zarówno praktycy prawa podatkowego, jak i nauczyciele akademiccy KUL.

Szkolenie obejmuje 70 h (w tym 30 h wykładu, 40 h ćwiczeń). Szkolenia odbywać się będą w cyklach weekendowych po 8 godzin dziennie. Uczestnikom zapewnia się wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz nocleg w miarę potrzeb.

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu znajdującym się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL pokój 1035 lub pod numerem telefonu: (081) 445 39 96.