We currently work on several research projects

 


  MULTilevel analysis of ENtrepreneurial success


 PROSocial ACtions and personal resources


  Music Learning


 Consumer-brand relationship


   Sport activity 

Other research projects


muszla_1.jpg  What helps us engage in activity?


lisc_spirala.jpg  What helps us succeed?


rozeta.jpg   How far do we extend our self? 

Other research projects


 

muszla_1.jpg  What helps us engage in an activity?


 

Topic:

Engagement in personal goals

Publications:

Laguna, M. (2018). Towards explaining the “how” of positive orientation: The beliefs-affect-engagement model. Asian Journal of Social Psychology. doi: 10.1111/ajsp.12336

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara G.V. (2017). How do you feel about this goal? Goal-related affect, positive orientation, and personal goal realization in the family domain. Journal of Happiness Studies, 18(3), 827-842. doi: 10.1007/s10902-016-9750-0

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G.V. (2016). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology, 65(3), 587-604. doi: 10.1111/apps.12061

Łaguna, M. (2015). Zasoby osobiste jako potencjał w realizacji celów. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (1), 5-15. doi: 10.14656/PFP20150101

 

Topic:

Engagement in entrepreneurial activity

Publications:

Gorgievski, M., Stephan, U., Laguna, M., Moriano, J. A. (2017). Predicting entrepreneurial career intentions: Values and the theory of planned behavior. Journal of Career Assessment, in press. doi: 10.1177/1069072717714541

Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 248–269. doi: 10.1111/joop.12170

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G.V. (2016). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology, 65(3), 587-604. doi: 10.1111/apps.12061

Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00994.x 

Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani, K. (2012). A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185. doi: 10.1177/0894845310384481 

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284. doi: 10.13075/mp.5893.00169

 

Topic:

Engagement in training and development activities

Publications:

Mielniczuk, E., Laguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, 29(1), 24-36. doi: 10.1108/JWL-01-2016-0002

Laguna, M., Purc, E. (2016). Personality traits and training initiation process: Intention, planning, and action initiation. Frontiers in Psychology, 7:1767. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01767 

Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 167(2), 141-154.

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt,  E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowanie szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (1), 47-61. DOI 10.14565/PFP20150104

Laguna, M. (2013, May). Antecedents of training motivation. EAWOP Congress, Muenster, Germany.

Laguna M. (2012). Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 18 (2), 277-285.

Laguna M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań [Life satisfaction, job satisfaction and training motivation: Research report]. Psychologia Jakości Życia [Psychology of Quality of Life], 11 (2), 163–172.

 

Topic:

Work engagement

Publications:

Laguna, M. (2018). Towards explaining the “how” of positive orientation: The beliefs-affect-engagement model. Asian Journal of Social Psychology. doi: 10.1111/ajsp.12336

Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 248–269. doi: 10.1111/joop.12170

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284. doi: 10.13075/mp.5893.00169 

Laguna, M., Zalinski, A. (2013, May). Self-efficacy, affect and work engagement in entrepreneurs. EAWOP Congress, Muenster, Germany.

 


 

lisc_spirala.jpg  What helps us succeed?


 

Topic:

Success in entrepreneurial activity

Publications:

Razmus, W., Laguna, M. (2018). Dimensions of entrepreneurial success: A multilevel study on stakeholders of micro-enterprises. Frontiers in Psychology, 9:791.doi: 10.3389/fpsyg.2018.00791

Mielniczuk, E., Laguna, M. (2018). Positive affect mediates the relationship between self-efficacy and innovative behavior in entrepreneurs. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.364

Laguna, M., Razmus, W., Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(2), 248–269. doi: 10.1111/joop.12170

Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4 (35), 369–382.

Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262.

Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W. (2012). The competencies of managers and their business success. Central European Business Review, 1 (3), 7-13.

Łaguna M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: GWP.

 

We currently work on the project MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success, which is also related to this line of research.


 

rozeta.jpg  How far do we extend our self?


 

Topic:

Brand engagement in self-concept

Publications:

Gorbaniuk, O., Razmus, W., Firlej, K., Lebiedowicz, A., Leszczyński., M. (2017). Measuring corporate personality: A critical review and new insights. Journal of Brand Management, in press. doi: 10.1057/s41262-017-0042-8

Razmus, W., Jaroszyńska, M., & Palęga, M. (2017). Personal aspirations and brand engagement in self-concept. Personality and Individual Differences, 105, 294–299.

Razmus, W., Laguna, M. (2017). Brand Engagement in Self-Concept: Scale properties and the global nature of the construct. Current Psychology, in press. doi: 10.1007/s12144-017-9584-x

Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Heineken or Żubr? The role of beyond product characteristics in food products. Scientific Journals European Policies, Finance and Marketing, 11(60), 195-203

Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC). [Brand Self-Construal Scale (KSM): Polish adaptation of Brand Engagement in Self-Concept Scale (BESC).] Marketing i Rynek [Marketing and Market], 8, 15-19.

Razmus, W. (2011). Brand image on the low-effort data processing path. Marketing and Market, 8, 16-2.