We curently work on:

 


SHS

Polish adaptation of State Hope Scale

 

Łaguna, M., Zięba, M., Zawadzka, A. (2015, June). Nadzieja na sukces jako stan. Polska walidacja State Hope Scale: Wyniki wstępne. Presentation at the Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce, Warszawa.


 

We have developed measures:


Warr Measure

Job-related affective well-being measure

 

Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2019). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europs’ Journal of Psychology15(2). doi: 10.5964/ejop.v14i4.1632

Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2018). The factorial structure of job-related affective well-being: Polish adaptation of the Warr’s measure. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 31(4), 429–443. doi: 10.13075/ijomeh.1896.01178

Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W. (2018). Test of the bifactor model of job-related affective well-being. Europs’ Journal of Psychology.

Laguna, M., Mielniczuk, E., Razmus, W., Moriano, J. A., Gorgievski, M. (2017). Cross-cultural and gender invariance of the Warr (1990) job-related well-being measure. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 90(1), 117–125. doi: 10.1111/joop.12166

Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presentation at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland


SES

Rosenberg Self-Esteem Scale

 

Alessandri, G., Cenciotti, R., Laguna, M., Różycka-Tran, J., Vecchione, M. (2017). Individual level and culture level self-esteem: A test of construct isomorphism. Journal of Cross-Cultural Psychology. doi: 10.1177/0022022117722633 

Alessandri, G., Vecchione, M., Eisenberg, N., Laguna, M. (2015). On the factor structure of the Rosenberg (1965) General Self-Esteem Scale. Psychological Assessment, 27(2), 621-635. DOI: 10.1037/pas0000073

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I.  (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164-17


NLT

Name Letter Test

 

Perinelli, E., Alessandri, G., Donnellan, M. B., Łaguna, M. (2018). State-trait decomposition of Name Letter Test scores and relationships with general self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 114(6), 959-972. doi: 

http://dx.doi.org/10.1037/pspp0000125


IBQ

Innovative Behaviour Questionnaire

 

Purc, E., Laguna, M. (2017). Factorial structure and measurement invariance of the Innovative Behavior Questionnaire. The Journal of Creative Behavior. doi: 10.1002/jocb.215

Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.


TIPI

Ten Item Personality Inventory

 

Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

Cieciuch, J., Łaguna, M. (2014). The Big Five and beyond: Personality traits and their measurement. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 249-257.

See items at Gosling Lab


POS

Positive Orientation Scale

 

Heikamp, T., Alessandri, G., Laguna, M., Petrovic, V., Caprara, M. G., Trommsdorff, G. (2014). Cross-cultural validation of the positivity-scale in five European countries. Personality and Individual Differences, 71, 140-145.

Oleś, P. K., Alessandri, G.,  Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 1 (55), 47-59.

Łaguna, M., Oleś, P. K., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49 (4), 47-54.6.


KSM

Brand Engagement in Self-Concept Scale

 

Razmus, W., Laguna, M. (2017). Brand Engagement in Self-Concept: Scale properties and the global nature of the construct. Current Psychology. doi: 10.1007/s12144-017-9584-x

Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC).  Marketing i Rynek, 8, 15-19.


TMQ 

Training Motivation Questionnaire

 

Mielniczuk, E. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.

Mielniczuk, E., Laguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, 29(1), 24-36. doi: 10.1108/JWL-01-2016-0002

TMQ scale items


RFS

Regulatory Focus Scale

 

Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 10, 1(32), 84-99. DOI: 10.7366/1896180020153206 


RFQ

Regulatory Focus Questionnaire

 

Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 10, 1(32), 84-99. DOI: 10.7366/1896180020153206


CCS

Coach Competencies Scale

 

Łaguna, M., Rozwalka, K., Migoń, A., Radkiewicz, A. (2013). Struktura kompetencji coachów: Wyniki badań empirycznych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 63-74.


KNS

Adult Dispositional Hope Scale

 

Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005). KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

 

 


CWQE II

Polish adaptation of Conditions of Work Effectiveness Questionnaire II 

 

Orłowska, A., Łaguna, M. (2018). Adaptacja Kwestionariusza Warunków Efektywności Pracy w grupie polskich pielęgniarek i położnych, Medycyna Pracy, 69(5). https://doi.org/10.13075/mp.5893.00748.

Orłowska, A., Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, 1(67), 106-112. doi: https://doi.org/10.20883/pielpol.2018.14

Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej u pielęgniarek. Medycyna Pracy, 67(6), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483

 


ALQ-PL

Polish adaptation of Authentic Leadership Questionnaire

 

Wałachowska, K., Laguna, M. (2018). Factorial structure and validity of the Authentic Leadership Questionnaire in Polish samples. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology21(2), 163-184. doi: 10.18290/rpsych.2018.21.2-4

 

[Licensed version of ALQ-PL is available at Mind Garden, please ask of the Polish adaptation by Mariola Laguna and Karolina Walachowska]