Department of Theory & Anthropology of Literature

 

 

Zciemnosci.jpg

 

 

 

 

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.
O twórczości Juliana Stryjkowskiego.
Wrocław 2010.

SUMMARY.pdf

 

 

 

 

 

task_400

The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies. Ed. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała. Lublin 2009.

CONTENTS Contents

Introduction Introduction

 

 

 

 

 

 

    sawicki2_400

 

 

Stefan Sawicki, Wartość - sacrum - Norwid. 2. Studia aksjologicznoliterackie. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

fitas_okadka_400Karol Ludwik Koniński, Szkice krytyczne. Wydawnictwo „Arcana". Kraków 2007. Wybór i opracowanie Adam Fitas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   tyszczyk_od_strony_wartoci_400Andrzej Tyszczyk, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki. Wydawnictwo KUL. Lublin 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ingarden_400Roman Ingarden, Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór, opracowanie Andrzej Tyszczyk. Seria: Klasycy Estetyki Polskiej. Redakcja naukowa serii Krystyna Wilkoszewska. Universitas. Kraków 2005.