We curently work on:


Warr Measure

Polish adaptation of Warr job-related affective well-being measure

Publications:

Mielniczuk, E., Razmus, W., Laguna, M. (2016, May).  Afekt w pracy: Porównanie alternatywnych modeli struktury czynnikowej. Oral presentation at the 2nd PSPO Congress, Sopot, Poland

Mielniczuk, E. Razmus, W., Laguna M. (2016, April). Równoważność kulturowa  czteroczynnikowego modelu afektu w pracy. Oral presentation at the 4th Cross-cultural section of PSPS Congress, Lublin, Poland

 


IBS

Polish adaptation of Innovative Behaviour Scale

Publications:

Purc, E., Łaguna, M. (2016, September). Polska adaptacja Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych. Poster presented at 13th PSPS Congress, Wrocław.


ALQ-PL

Polish adaptation of Authentic Leadership Questionnaire

Publications:

Wałachowska, K., Laguna, M. Polish adaptation of the Authentic Leadership Questionnaire.

[Licensed version of ALQ-PL is available at Mind Garden, please ask of the Polish adaptation by Mariola Laguna and Karolina Walachowska]


 SHS

Polish adaptation of Snyder State Hope Scale

Publications:

Łaguna, M., Zięba, M., Zawadzka, A. (2015, June). Nadzieja na sukces jako stan. Polska walidacja State Hope Scale: Wyniki wstępne. Oral presentation at the Standardy diagnozy psychologicznej w praktyce, Warszawa.


We have developed measures:


TMQ 

Training Motivation Questionnaire

Publications:

Mielniczuk, E. Łaguna, M., Januszewski, A., Artymiak, M. (2016). Kwestionariusz Motywacji do Podejmowania Szkoleń. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(109), 101-112.

Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, in press.

 

TMQ scale items


RFS & RFQ

Polish adaptation of Regulatory Focus Scale & Regulatory Focus Questionnaire

Publications:

Bąk, W., Łaguna, M., Bondyra-Łuczka, E. (2015). Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych. Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS. Psychologia Społeczna, 10, 1(32), 84-99. DOI: 10.7366/1896180020153206


TIPI

Polish adaptation of Ten Item Personality Inventory

Publications:

Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Short measure of personality TIPI-P in a Polish sample. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 421-437.

Cieciuch, J., Łaguna, M. (2014). The Big Five and beyond: Personality traits and their measurement. Roczniki Psychologiczne, 17 (2), 249-257.

See preliminary results at Gosling Lab


CCS

Coach Competencies Scale

Publications:

Łaguna, M., Rozwalka, K., Migoń, A., Radkiewicz, A. (2013). Struktura kompetencji coachów: Wyniki badań empirycznych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 63-74.


POS

Polish adaptation of Positive Orientation Scale

Publications:

Heikamp, T., Alessandri, G., Laguna, M., Petrovic, V., Caprara, M. G., Trommsdorff, G. (2014). Cross-cultural validation of the positivity-scale in five European countries. Personality and Individual Differences, 71, 140-145.

Oleś, P. K., Alessandri, G.,  Oleś, M., Bak, W., Jankowski, T., Laguna, M., Caprara, G. V. (2013). Positive orientation and generalized self-efficacy. Studia Psychologica, 1 (55), 47-59.

Łaguna, M., Oleś, P. K., Filipiuk, D. (2011). Orientacja pozytywna i jej pomiar: Polska adaptacja Skali Orientacji Pozytywnej. Studia Psychologiczne, 49 (4), 47-54.


SES

Polish adaptation of Rosenberg Self-Esteem Scale

Publications:

Alessandri, G., Vecchione, M., Eisenberg, N., Laguna, M. (2015). On the factor structure of the Rosenberg (1965) General Self-Esteem Scale. Psychological Assessment, 27(2), 621-635. DOI: 10.1037/pas0000073

Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Skala samooceny SES M. Rosenberga. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I.  (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2, 164-176.


KNS

Polish adaptation of Snyder Adult Dispositional Hope Scale

Publications:

Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005). KNS - Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.


KSM

Polish adaptation of Brand Engagement in Self-Concept Scale

Publications: 

Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC).  Marketing i Rynek, 8, 15-19.