We currently work on several projects


muszla_1.jpg  Why do we engage in an activity?


 

Topic:

Engagement in personal goals

Publications:

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara G.V. (2016, in press). Goal-related affect, positive orientation, and personal goal realization: A multilevel analysis. Journal of Happiness Studies. doi: 10.1007/s10902-016-9750-0 

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G.V. (2016, in press). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology: An International Review. doi: 10.1111/apps.12061

 

Topic:

Engagement in entrepreneurial activity

Publications:

Laguna, M., Alessandri, G., Caprara, G.V. (2016, in press). Personal goal realization in entrepreneurs: A multilevel analysis of the role of affect and positive orientation. Applied Psychology: An International Review. doi: 10.1111/apps.12061

Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262.

Moriano, J. A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani, K. (2012). A cross cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39(2), 162-185.

 

Topic:

Engagement in training and development activities

Publications:

Mielniczuk, E., Łaguna, M. (2017). Motivation and training initiation: Evidence from Poland. Journal of Workplace Learning, in press.

Łaguna, M., Purc, E., Razmus, W., Błaszczyk, M., Gawrońska, K. (2015). Podejmowanie szkoleń a kultura i klimat organizacyjny. Organizacja i Kierowanie, 167(2), 141-154.

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Wuszt,  E. (2015). Rola trzech wymiarów przywiązania do organizacji na różnych etapach procesu podejmowanie szkoleń. Polskie Forum Psychologiczne, 20 (1), 47-61. DOI 10.14565/PFP20150104

Laguna, M. (2013, May). Antecedents of training motivation. EAWOP Congress, Muenster, Germany.

Laguna M. (2012). Cechy osobowości a podejmowanie działań rozwojowych przez pracowników. Czasopismo Psychologiczne, 18 (2), 277-285.

Laguna M. (2012). Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy a motywacja do podejmowania szkoleń: Doniesienie z badań [Life satisfaction, job satisfaction and training motivation: Research report]. Psychologia Jakości Życia [Psychology of Quality of Life], 11 (2), 163–172.

 

Topic:

Work engagement

Publications:

Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K. (2015). Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę – Koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne. Medycyna Pracy, 66(2), 277–284. doi: 10.13075/mp.5893.00169 

Laguna, M., Zalinski, A. (2013, May). Self-efficacy, affect and work engagement in entrepreneurs. EAWOP Congress, Muenster, Germany.

 

Topic:

Volunteer engagement in NGOs

Publications:

Kossowska, M., Laguna, M. (under review). Personality, job resources, and self-efficacy as predictors of volunteer engagement in non-governmental organizations.

 


lisc_spirala.jpg   What helps us succeed?


 

Topic:

Success in entrepreneurial activity

Publications:

Purc, E., Wałachowska, K., Żaliński, A., Mielniczuk, E., Patynowska, E., Łaguna, M. (2015). Innowacja w organizacji: Sposoby ujmowania i przegląd uwarunkowań. Zagadnienia Naukoznawstwa, 4, 425-445.

Jaklik, A., Łaguna, M. (2015). Zaufanie w organizacji. Analiza sposobów ujęcia i modeli teoretycznych. Psychologia Społeczna, 4 (35), 369–382.

Laguna, M. (2013). Self-efficacy, self-esteem, and entrepreneurship among the unemployed. Journal of Applied Social Psychology, 43, 253–262.

Laguna, M., Wiechetek, M., Talik, W. (2012). The competencies of managers and their business success. Central European Business Review, 1 (3), 7-13.

Łaguna M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: GWP.

 

We currently work on the project MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success

 


rozeta.jpg    How far do we extend our self?


 

Topic:

Brand engagement in self-concept

Publications:

Razmus, W., Jaroszyńska, M., & Palęga, M. (2017). Personal aspirations and brand engagement in self-concept. Personality and Individual Differences, 105, 294–299.

Razmus, W., Łaguna, M. (2014). Heineken or Żubr? The role of beyond product characteristics in food products. Scientific Journals European Policies, Finance and Marketing, 11(60), 195-203

Razmus, W. (2012). Skala Konstruowania Siebie przez Marki (KSM): polska adaptacja skali Brand Engagement in Self-Concept (BESC). [Brand Self-Construal Scale (KSM): Polish adaptation of Brand Engagement in Self-Concept Scale (BESC).] Marketing i Rynek [Marketing and Market], 8, 15-19.