Spory o prawdę

Program LXIII Tygodnia Filozoficznego

 

10 maja 2021, poniedziałek

 

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_poniedzialek

 

 • 08.00 Msza Święta koncelebrowana w intencji zmarłych Profesorów Wydziału Filozofii (Kościół Akademicki KUL)

 • 09:30 Otwarcie LXIII Tygodnia Filozoficznego
  • Marek Lechniak - Przemówienie Dziekana Wydziału Filozofii KUL
  • Aleksander Trubiłowicz - Przemówienie Prezesa Koła Filozoficznego Studentów KUL

 • 09:45 O niezbędności pojęcia prawdy - Tadeusz Szubka (USz)
 • 11:15 Czy platonizm jest ukrytym nominalizmem? Debata
  • Paweł Rojek (UJ)
  • Marek Piwowarczyk (KUL)

 

Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka

 

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_Andrzej_Maryniarczyk

 

 • 15:00 Wokół myśli śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka
  • Źródła inspiracji refleksji filozoficznej ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka - Piotr Mazur (Akademia Ignatianum)
  • Wkład ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka w rozwój metafizyki realistycznej - ks. Tomasz Duma (KUL)

 • 17:00 Filozof wpatrzony w naturę i to co boskie
  Prezentacja Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Księdza Profesora Andrzeja Maryniarczyka SDB - Zbigniew Pańpuch (KUL)

 • 17:30 Osoba i dzieło śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka we wspomnieniach współpracowników i uczniów
  • Mistrz i uczeń - współpraca z o. Mieczysławem Albertem Krąpcem - Włodzimierz Dłubacz (KUL)
  • Dorobek naukowy - Zbigniew Pańpuch (KUL)
  • Działalność na Wydziale Filozofii KUL - Monika Komsta (KUL)
  • Współpraca z innymi ośrodkami - Artur Andrzejuk (UKSW)
  • Redaktor Powszechnej Encyklopedii Filozofii - Wojciech Daszkiewicz (KUL)
  • Wydawca dzieł z filozofii klasycznej - Piotr Jaroszyński (KUL)

 

 

11 maja 2021, wtorek

 

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_wtorek

 

 • 10:00 Fikcjonalizm etyczny - Krzysztof Saja (USz)
 • 11:30 Prawda a rzeczywistość wirtualna - Piotr Lipski (KUL)

 • 15:00 The Purpose of Life - Judith Wolfe (University of St. Andrews) (co-organized by the Thomistic Institute, KUL Chapter)
 • 16:30 Religia a idolatria. Dyskusja nad książką Ireneusza Ziemińskiego pt. „Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii”
  • Ireneusz Ziemiński (USz)
  • Jacek Wojtysiak (KUL)
  • Błażej Gębura (KUL)

 

 

12 maja 2021, środa

 

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_sroda

 

 • 10:00 Prawda jako adaequatio intellectus et rei – cel badań i fundament etosu nauki - Agnieszka Lekka-Kowalik (KUL)
 • 11:30 Logika kwantowa - o. Marcin Tkaczyk (KUL)

 • 15:00 Wokół źródeł poznania moralnego. Debata
  • Artur Szutta (UG)
  • Wojciech Lewandowski (KUL)

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2021, godz. 08:37 - Andrzej Zykubek