Jak pisze prof. Ireneusz Ziemiński „religię można uznać za przedsięwzięcie niemożliwe; z jednej bowiem strony jej celem jest oddanie należnej czci temu, co absolutnie święte i nieskończone, z drugiej cel ten można realizować wyłącznie dzięki posłużeniu się skończonymi i materialnymi obiektami, należącymi do sfery profanum. Ukierunkowana na to, co nieskończone religia osiąga zawsze tylko to, co skończone; mimo to wnosi do życia orzeźwiający powiew nieskończoności i absolutu, nadając wszystkim ludzkim upadkom i klęskom specyficzny chciałoby się powiedzieć święty (boski) blask.

 

Czy zgadzacie się Państwo z tezą Ireneusza Ziemińskiego?

 

Zapraszamy na dyskusję pt. Religia a idolatria. Dyskusja nad książką Ireneusza Ziemińskiego pt. "Religia jako idolatria. Esej filozoficzny o nieuchronności elementów idolatrycznych w religii", w której wezmą udział Ireneusz Ziemiński (USz), Jacek Wojtysiak (KUL) i Błażej Gębura (KUL).

 

11 maja 2021, wtorek, godz. 16.30

bit.ly/63_tydzien_filozoficzny_wtorek

 

 

Błażej Gębura, doktor filozofii, asystent w Katedrze Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL.

 

Interesuje się przede wszystkim współczesną (analityczną) filozofią religii (poprawność i konkluzywność argumentów teistycznych, natura Boga), metafilozofią (możliwość sformułowania rozstrzygających argumentów filozoficznych, zagadnienie postępu w filozofii) i epistemologią (wiedza a priori).

 

Do jego najważniejszych publikacji należą:

  • Two criticisms of natural theology. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 127-154.
  • O pojęciu Boga (w przyszłości). Filo-Sofija 16 (34/2).
  • The Best Argument Against God. Roczniki Filozoficzne 63 (2), 263-270.
  • An Introduction to Metaphilosophy. Roczniki Filozoficzne 62 (3), 133-139.

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2021, godz. 13:12 - Andrzej Zykubek