Autotranscendencja jako podstawa duchowości w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Instytut Jana Pawła II KUL, w ramach cyklu Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Filozof, teolog, poeta, papież", zaprasza na wykład ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego (Katedra Teologii Duchowości Systematycznej i Praktycznej KUL) zatytułowany „Autotranscendencja jako podstawa duchowości w myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II". Spotkanie konwersatoryjne odbędzie się 14 października 2021 r. w Kolegium Jana Pawła II w sali C-220 o godz. 17.00.

Spotkanie będzie także transmitowane online na platformie MS Teams.


Filozofia i historia. Stefana Swieżawskiego pogląd na sens i cel historii filozofii

Stefan Swieżawski nazywał sam siebie uczniem św. Tomasza. Twierdził, że Akwinata był najbardziej metafizycznym myślicielem Zachodu i jemu to należy się wyróżniona pozycja w dziejach filozofii, gdy chodzi o refleksję filozoficzną nad najgłębszą strukturą rzeczywistości. Ale – i jest to bardzo ważne „ale” – ten tak zwany „kurs na Tomasza”, z którym Swieżawski niewątpliwie sympatyzował, nie oznaczał wszakże w jego przypadku propagowania „sytemu tomistycznego” lub patrzenia na św. Tomasza jak na autorytet, któremu należy się bezwzględny posłuch Profesor – jak wielokrotnie podkreślali to jego najbliżsi uczniowie – pomimo głębokiego przywiązania do myśli Akwinaty, „pozostawał zawsze na zewnątrz kierunku odnowienia tomizmu, który nosił nazwę «neotomizmu»”, i był „daleki nie tylko założeniom metodologicznym neotomistów, lecz również ich nazbyt ideologicznej postawie”. Jeśli wzywał do powrotu do filozofii św. Tomasza, to czynił to w przekonaniu, że gdy spojrzy się na jego doktrynę, ale nie tak, jak ujmowali ją tomiści, czyniąc z niej narzędzie walki ideologicznej, lecz tak, jak została ona wyrażona w jego pismach, to ujrzy się, że sposób myślenia św. Tomasza jest autentycznym i wielkim osiągnięciem filozoficznym, z tych względów ma wartość nieprzemijającą, aktualną również dla nas w chwili obecnej.

Czytaj dalej...

Nauka języków obcych

Listy zawierające przydziały do grup lektoratowych z języków nowożytnych oraz z języka łacińskiego dla studentów I roku zamieszczone są na stronie www.kul.pl/sjo oraz w aktualnościach na platformie e-kul.

Learning foreign languages

You can find all lists with language groups here: www.kul.pl/sjo


Aleja lubelskiej nauki

Aleja lubelskiej nauki to wystawa multimedialna prezentująca sylwetki dwudziestu pięciu najznakomitszych lubelskich uczonych w historii naszego miasta i współcześnie. Przygotowana w ramach XVII Lubskiego Festiwalu Nauki wystawa multimedialna zostanie zaprezentowana na Placu Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 22–24 września 2021 r.

Lubelskie uczelnie mogą poszczycić się wieloma naukowcami, którzy w swojej pracy naukowej osiągali i nadal osiągają sukcesy, zmieniając oblicze nauki i na zawsze zapisując się w historii nie tylko Lublina, ale kraju i świata. Zdjęcia naukowców i opisy ich najważniejszych osiągnięć naukowych zostały przygotowane w formie grafik i linorytów, a następnie zdigitalizowane.

Uroczyste otwarcie wystawy multimedialnej odbędzie się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie 22 września 2021 r. o godz. 20.00. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 23-24.09.2021 r. w godz. 09:00-21:00.

Czytaj dalej...

Wydział Filozofii na XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

 

Wydział Filozofii na XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

 

niedziela 2021-09-19

poniedziałek 2021-09-20

wtorek 2021-09-21

środa 2021-09-22

czwartek 2021-09-23

piątek 2021-09-24

 

 


Dr hab. Robert Ptaszek dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

23 lipca 2021 roku Minister Edukacji i Nauki powołał dr. hab. Roberta Ptaszka, adiunkta w Katedrze Filozofii Religii KUL, na stanowisko Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych - instytutu badawczego prowadzącego interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce.

 

Serdecznie gratulujemy!