W skład Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Matematyki Informatyki i Architektury krajobrazu wchodzą wszyscy starości.

Autor: Małgorzata Leszczuk
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019, godz. 17:59 - Jakub Czarko