ul. Konstantynów 1G
20-708 Lublin

tel. (081) 445 49 88
e-mail:swfis@kul.pl

 

Przyjęcia interesantów odbywają w dni robocze w godzinach: 7.30-14.00

 

Z uwagi na sytuację pandemiczną, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 81 445 49 88 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: swfis@kul.pl

 
 


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

"Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych".

Autor: Monika Lechniak
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2021, godz. 12:33 - Beata Rawska