Katedra Językoznawstwa Romańskiego powstała 01.03.2017. Pracownicy Katedry prowadzą badania problemu ekonomii i redundancji oraz innych problemów składniowych i semantycznych w językach romańskich. W kręgu ich zainteresowań znajduje się również semantyka leksykalna, semantyka tekstu, teoria interpretacji, analiza dyskursu, pragmatyka, a także terminologia i przekładoznawstwo.

 

 

Współpraca międzynarodowa

 

Real Academia Española

Universidad de la Rioja (Logroño)

Universidad de Navarra

Universidad de Murcia

Université Lumière Lyon 2

Autor: Natalia Turkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020, godz. 18:50 - Edyta Kociubińska