Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 ARTICLES

Koncepcja woli według św. Augustyna – perspektywa antropologiczna (Streszcz.) 36

Saint Augustine’s Conception of the Will: A Philosophical-Anthropological Perspective (Sum.) 37

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-1

Wyjątkowość człowieka w świecie i próby jej podważenia (Streszcz.) 56

Uniqueness of Man in Nature and Some Examples of Its Questioning (Sum.) 57

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-2

Koncepcja Boga jako miejsca w Kazaniu CCXVI „Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?” Mikołaja z Kuzy (Streszcz.) 77

Idea of God as the Place in Cusanus’ Sermon CCXVI “Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?” (Sum.) 78

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-3

„Kim przez swe życie stajemy się dla innych”. My­śle­nie i miłość, filozofia i polityka w życiu Hannah Arendt i Martina Heideggera (Streszcz.) 113

„Who Do We Become to Others throughout Our Lives.” Thinking and Love, Philosophy and Politics: About Hannah Arendt and Mar­tin Heidegger (Sum.) 113

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-4

 

TRANSLATIONS

Czym jest „epistemologia znaturalizowana”? (Streszcz.) 141

What is “Naturalized Epistemology”? (Sum.) 141

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-5

Umysł a kosmos (Streszcz.) 145

The Core of Mind and Cosmos (Sum.) 146

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-6

 

DEBATES

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-7

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-8

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-9

 

 

Contents 171