2011 2012 2013 2014 2015
2016        

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2016:

Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut w Bonn), Wanda Bajor (KUL), ks. Grzegorz Bugajak (UKSW), Rocco Buttiglione (Universita degli studi Internazionali di Roma), John Cottingham (University of Reading), Magdalena Danielewiczowa (UW), Robert A. Delfino (St. John’s University), Janusz Dobieszewski (UW), Zbigniew Drozdowicz (UAM), ks. Wiesław Dyk (US), Stanisław Gałkowski (Ignatianum), Georg Gasser (Universität Innsbruck), Samuel Gregg (Acton Institute), Adam Grzeliński (UMK), Przemysław Gut (KUL), William Hasker (Hungtington University), Marek Hetmański (UMCS), Honorata Jakuszko (UMCS), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Andrzej Kapusta (UMCS), Zbigniew Kaźmierczak (UwB), Gaven Kerr OP (Newman College Ireland), Jerzy Kopania (Akademia Teatralna w Warszawie), Leszek Kopciuch (UMCS), Honorata Korpikiewicz (UAM), Artur Koterski (UMCS), Andrzej Kucner (UWM), Marek Lechniak (KUL), Sławomir Leciejewski (UAM), Damian Leszczyński (UWr), Piotr Leśniewski (UAM), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Janusz Michał Czelakowski (UO), Marcin Miłkowski (IFiS PAN), ks. Piotr Moskal (KUL), Paul O’Grady (Trinity College Dublin), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Kenneth L. Pearce (Trinity College Dublin), Andrzej Pietruszczak (UMK), Marek Piwowarczyk (KUL), Brian Pocock Boeninger (Providence College), ks. Andrzej Rogalski (PWSTE w Jarosławiu), Paweł Sajdek (UP), John L. Schellenberg (Mount Saint Vincent University), Adrianna Schetz (US), Daniel Schneider (Haifa University), Maciej Soin (IFiS PAN), Leszek Sokołowski (UJ), Andrzej Stefańczyk (KUL), Paweł Stróżak (KUL), Richard Swinburne (University of Oxford), Andrzej Szahaj (UMK), Artur Szutta (UG), Kordula Świętorzecka (UKSW), Kazimierz Świrydowicz (UAM), Kevin Timpe (Northwest Nazarene University), Robert Trypuz (KUL), ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Krzysztof Wójtowicz (UW), Renata Ziemińska (US)

  

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2015:

Henryk Anzulewicz (Albertus-Magnus-Institut w Bonn), Wanda Bajor (KUL), Paul Richard Blum (Loyola University Maryland), Krzysztof Bochenek (UR), Ks. Adam Filipowicz (UKSW), Adam Grzeliński (UMK), Arkadiusz Gut (KUL), Przemysław Gut (KUL), Piotr Gutowski (KUL), Marcin Iwanicki (KUL), Honorata Jakuszko (UMCS), ks. Stanisław Janeczek (KUL), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Dariusz Juruś (UŚ), Andrzej Kapusta (UMCS), Jan Kłos (KUL), Jerzy Kopania (WSAP), Paweł Krupa OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie), Roman Kubicki (UAM), Damian Leszczyński (UWr), Justyna Miklaszewska (UJ), Ks. Ryszard Moń (UKSW), ks. Piotr Moskal (KUL), Andrzej Jan Noras (UŚ), Mikołaj Olszewski (IFiS PAN), Bogusław Paź (UWr), Romuald Piekarski (UG), Robert Poczobut (UwB), Harald Schwaetzer (Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte), Phillip Sloan (University of Notre Dame), Maria Jesus Soto-Bruna (Universidad de Navarra), Wojciech Starzyński (IFiS PAN), Andrzej Stefańczyk (KUL), Tomasz Stegliński (UŁ), Piotr Szałek (University of Cambridge), Mariam Thalos (University of Utah), Joanna Usakiewicz (UwB), Ks. Alfred Wierzbicki (KUL), Linda T. Zagzebski (University of Oklahoma)

  

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2014:

Ks. Maciej Bała (UKSW), Piotr Bylica (UZ), Alex Chafuen (Acton Institute for the Study of Religion and Liberty), Joe Friggieri (University of Malta), Adam Grzeliński (UMK), Arkadiusz Gudaniec (KUL), Przemysław Gut (KUL), Harriet Hustis (College of New Jersey), Kazimierz Jodkowski (UZ), Stanisław Judycki (UG), Janusz Kaczmarek (UŁ), Lilianna Kiejzik (UZ), Leszek Kopciuch (UMCS), ks. Ryszard Kozłowski (AP), Roman Kubicki (UAM), Piotr Kulicki (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Andrzej Łukasik (UMCS), Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), ks. Ryszard Moń (UKSW), ks. Piotr Moskal (KUL), Kazimierz Mrówka (UP), Edward Nieznański (UKSW), ks. Józef Niewiadomski (University of Innsbruck), Furio Pesciego (La Sapienza – Universita di Roma), Andrzej Pietruszczak (UMK), dec. Robert Piotrowski (UZ), Aldona Pobojewska (UŁ), Jerzy Pogonowski (UAM), Roger Pouivet (University of Nancy), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Jacek Rodzeń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Zenon Roskal (KUL), Giovanni Salmeri (Universita degli Studi di Roma „Tor Vergata”), Andrzej Stefańczyk (KUL), Piotr Szałek (University of Cambridge), Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Antoni Szwed (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Joanna Usakiewicz (UwB), Marian Wesoły (UAM), Eugeniusz Wojciechowski (UR), Urszula Wybraniec-Skardowska (UO), Ireneusz Ziemiński (US)

  

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2013:

Andrzej Biłat (WSPA), Andrew Breeze (University of Navarra), Andrzej Bronk SVD (WSG w Bydgoszczy), Adam Chmielewski (UWr), Bożena Czernecka-Rej (KUL), ks. Jerzy Dadaczyński (UPJPII), Piotr Dehnel (DSW TWP we Wrocławiu), Joe Friggeri (University of Malta), Jerzy Gałkowski (KUL), Stanisław Hałas (UMCS), Andrzej Indrzejczak (UŁ), ks. Stanisław Janeczek (KUL), Stanisław Judycki (UG), Dariusz Juruś (UŚ), Janusz Kaczmarek (UŁ), Anna Kawalec (KUL), Tomasz Kąkol (UG), Leszek Koczanowicz (SWPS WZ we Wrocławiu), Leszek Kopciuch (UMCS), Martyna Koszkało (UG), Marcin Koszowy (UwB), Anna Kozanecka-Dymek (KUL), Miłowit Kuniński (UJ), Marek Lechniak (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczynski (UWr), Stanisław Majdański (KUL), Halina Marlewicz (UJ), Piotr Mazur (Ignatianum), Paweł Mazanka CSsR (UKSW), Jarosław Merecki SDS (PU Lateranense), Tadeusz Miczka (UŚ), Jadwiga Mizińska (UMCS), ks. Piotr Moskal (KUL), Zbysław Muszyński (UMCS), Andrzej Jan Noras (UOE), Adam Jerzy Olszewski (UPJPII), Kamila Pacovská (University of Pardubice), Robert Poczobut (UwB), Ewa Podrez (UKSW), Jerzy Pogonowski (UAM), Marcin Rebes (UJ), Paweł Sajdek (KUL), Marek Sokołowski (UWM), Andrzej Stefańczyk (KUL), Andrzej Stoff (UMK), Krzysztof Szymanek (UŚ), Marcin Tkaczyk OFMConv (KUL), Paweł Edward Tomaszewski (PAN), ks. Alfred M. Wierzbicki (KUL), Marian Wnuk (KUL), Eugeniusz Wojciechowski (UR), ks. Zbigniew Wolak (UJPII), Jacek Wojtysiak (KUL), ks. Stanisław Wszołek (UPJPII), Urszula Barbara Wybraniec-Skardowska (UO), Józef Zon (KUL), Urszula Żegleń (UMK)

  

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2012:

 Aleksander Bańka (UŚ), Jaromir Brejdak (US), Michał Chaberek, Jan Czerniawski (UJ), Jerzy Dadaczyński (UPJPII), Józef Marceli Dołęga (UKSW), Włodzimierz Godłowski (UO), Adam Grzeliński (UMK), Piotr Gutowski (KUL), Jan Hauska (UKW), Józef Herbut (KUL), Marek Hetmański (UMCS), Krzysztof Hubaczek (US), Marcin Iwanicki (University of Notre Dame), Honorata Jakuszko (UMCS), Tomasz Jarmużek (UMK), Jacek Jaśtal (PK), Kazimierz Jodkowski (UZ), Stanisław Judycki (UG), Elżbieta Jung (UŁ), Helmut Juros (UKSW), Janusz Kaczmarek (UŁ), Małgorzata Kowalewska (UMCS), Kazimierz Krajewski (KUL), Jan Krokos (UKSW), Anna Latawiec (UKSW), Marek Lechniak (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Damian Leszczyński (UWr), Piotr Leśniak (UO), Dariusz Łukasiewicz (UKW), Andrzej Łukasik (UMCS), Roman Majeran (KUL), Piotr Makowski (UAM), Robert Marszałek (UW), Paweł Mazanka (UKSW), Janusz Mączka (UPJPII), Jarosław Merecki (PU Laterañski), Rafał Misiak (US), Jarosław Mrozek (UG), Edward Nieznański (UKSW), Rafał Sergiusz Niziński (UAM), Bogdan Ogrodnik (ŚOB), Tadeusz Pabjan (UPJPII), Marek Piwowarczyk (KUL), Aldona Pobojewska (UŁ), Ewa Podrez (UKSW), Marek Porwolik (UKSW), Andrzej Półtawski (UKSW), Zenon E. Roskal (KUL), Tomasz Rzepiński (UAM), Dariusz Sagan (UZ), Tadeusz Sierotowicz (UPJPII), Phillip Sloan (University of Notre Dame), Piotr Szałek (KUL), Artur Szutta (UG), Adam Świeżyński (UKSW), Marcin Tkaczyk (KUL), Ryszard Wiśniewski (UMK), Eugeniusz Wojciechowski (UR), Jacek Wojtysiak (KUL), Stanisław Wszołek (UPJPII), Paweł Ziedler (UAM), Renata Ziemińska (US), Ireneusz Ziemiński (US)

  

LIST OF REVIEWERS FOR THE YEAR 2011:

 

 Andrzej Bronk (KUL), Piotr Gutowski (KUL), Zygmunt Hajduk (KUL), Justyna Herda (KUL), Stanisław Kiczuk (KUL), Honorata Korpikiewicz (UAM), Marek Lechniak (KUL), Anna Lemańska (UKSW), Roman Majeran (KUL), Zenon E. Roskal (KUL),  Wojciech Sady (KUL), Krzysztof Szewczyk, Marek Szydłowski (UJ), Michał Tempczyk (UMK), Marcin Tkaczyk (KUL), Monika Walczak (KUL), Rafał Wierzchosławski (KUL), Jacek Wojtysiak (KUL), Krzysztof Wójtowicz (UW)