ANTONI JANUSZ PASTWA

 

Urodził się 26 stycznia 1944 r. w Brzózie k. Kozienic. Uczęszczał do Liceum Plastycznego w Kielcach. Następnie studiował na Wydziale Rzeźby w ASP w Warszawie w latach 1964–1970, najpierw w pracowni prof. Mariana Wnuka, a później w pracowni prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970 w pracowni prof. Bogdana Chmielewskiego. W latach 1974–1981 był asystentem u prof. Słoniny. W 1980 roku został adiunktem. Od 1981 prowadził pracownię kamienia. W 1987 otrzymał tytuł docenta, zaś w 1992 mianowany został profesorem sztuk plastycznych. Od 1995 roku prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Od 2001 roku prowadzi pracownię dyplomującą na Wydziale Rzeźby. W latach 1990–1996, 1999–2002, 2002 – 2006 sprawował funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby macierzystej uczelni. Członek ZPAP oraz Rady Programowej CRP w Orońsku.

 

 

Wystawa czynna będzie do 29 marca. Zwiedzanie w dniach: od wtorku do niedzieli między 11.00 a 16.00.