Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje
osób pracujących z regionu lubelskiego
Moduł I
Podstawy wykorzystania IT
w przedsiębiorstwie z elementami zarządzania

(zajęcia o charakterze laboratoryjno-wykładowym, 208 godzin)

  • Zastosowanie edytora tekstów w małej firmie - podstawowe umiejętności obsługi edytora tekstów, formaty dokumentów, zasady poprawnego formatowania, praca z tabelami, wykorzystanie edytora w charakterze aplikacji służącej do składu tekstu, zwiększanie wydajności edycji, automatyzacja prac biurowych (Microsoft Word, OpenOfficeWriter)
  • zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w zarządzaniu małą firmą - podstawowe umiejętności obsługi arkusza, zasady prezentacji materiału, możliwości wykorzystania formuł i kreatora funkcji do analizy finansowej i statystycznej, formatowanie i wizualizacja danych (wykresy), wariantowanie i raportowanie danych (tabele, filtry), zaawansowana analiza danych (Analysis ToolPak, Solver)(Microsoft Excel, OpenOffice Calc)
  • zastosowanie aplikacji bazodanowych w sektorze MSP – wprowadzenie do baz danych, podstawy pracy w MS Access, tabele, projektowanie kwerend i formularzy, tworzenie raportów, import i export danych do MS Access, projektowanie systemów baz danych, integracja z innymi aplikacjami biurowymi, korespondencja seryjna; wykorzystanie baz open source;  przykłady z działalności biznesowej
  • komunikacja wewnątrz obiektu gospodarczego z wykorzystaniem intranetu – rola komunikacji wewnętrznej, rodzaje informacji, struktura i możliwości intranetu, analiza jego narzędzi i uwarunkowań, wykorzystanie poczty elektronicznej do komunikacji wewnątrz organizacji, tworzenie i adresowanie komunikatów, zasady pracy grupowej