Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje
osób pracujących z regionu lubelskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił 15 grudnia 2004 r. do realizacji projektu Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”.

Cel szkolenia:

Szkolenia zakładają podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych ma umowę o pracę, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Celem szkoleń jest zapoznanie się uczestników z najnowszymi możliwościami zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu organizacją, udostępnianiu informacji oraz wykorzystaniu technik w celu podniesienia konkurencyjności firmy.
Szkolenie będzie realizowane w trzech grupach tematycznych:

  1. Podstawy wykorzystania IT w przedsiębiorstwie z elementami zarządzania  więcej »
  2. Wykorzystanie IT do zarządzania firmą więcej »
  3. Praktyczne wprowadzenie do e-biznesu więcej »
Czas trwania:

Szkolenie obejmuje w zależności od modułu od 120 do 208 h. Szkolenia będą odbywać się w cyklach weekendowych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach szkoleniowych po 15 osób, dzięki czemu zostaną osiągnięte najbardziej trwałe efekty kształcenia. Teoretyczne zajęcia zostaną połączone z zajęciami praktycznymi, co pozwoli na wykorzystanie nabytej wiedzy we własnej pracy zawodowej. Dzięki zastosowanym elementom praktycznym i teoretycznym oraz dostosowaniu trybu zajęć do godzin pracy zawodowej beneficjenta, szkolenie umożliwi najbardziej efektywne nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji. Uczestnicy będą mieli dostęp do pracowni komputerowej.

Uczestnikom w miarę potrzeb, zapewnia się wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz nocleg. Każdy z uczestników otrzyma szczegółowe opracowanie przekazywanych na szkoleniu informacji w postaci kompendium wiadomości, co umożliwi utrwalenie wiedzy wiedzy po zakończeniu zajęć szkoleniowych.