Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje
osób pracujących z regionu lubelskiego
informatykaKatolicki Uniwersytet Lubelski przystąpił 15 grudnia 2004 r. do realizacji projektu  Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje osób pracujących z regionu lubelskiego. Projekt finansowany jest ze środkóz regionu Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 ZPORR "Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach".
Pierwszych sześć szkoleń zostanie zrealizowanych w okresie od lutego do grudnia 2005 r., a następnych sześć od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r. Ze szkoleń skorzysta łącznie 180 osób.

Szkolenie zakłada podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych na zinformatyzowanych stanowiskach pracy, a także osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najnowszymi możliwościami zastosowania technik informatycznych w zarządzaniu organizacją, udostępnianiu informacji oraz wykorzystaniu technik w celu podniesienia konkurencyjności firmy. Szkolenia będą odbywać się w cyklach weekendowych. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach szkoleniowych po 15 osób. Uczestnikom zapewnia się wyżywienie, zwrot kosztów podróży oraz nocleg w miarę potrzeb.

Szkolenia prowadzić będzie specjalistyczna kadra naukowa Uniwersytetu oraz osoby doświadczone w zakresie organizacji szkoleń, jak również eksperci z dziedziny informatyki i zastosowań IT.

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Projektu znajdującym się w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL pokój 1035 lub pod numerem telefonu: (081) 445 39 96.