Logo UE Baner projektu
Strona główna | Ogłoszenia | Aktualności | Oferty współpracy | Przetargi
 
 
 
Szkolenia informatyczne podnoszące kwalifikacje
osób pracujących z regionu lubelskiego
Uczestnictwo w szkoleniu:

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby dorosłe, pracujące, chcące z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Pierwszeństwo w korzystaniu ze szkolenia będą miały osoby pochodzące z obszarów wiejskich, małych miast oraz zagrożonych marginalizacją, dla których ukończenie szkolenia może zaowocować utrzymaniem miejsca pracy lub awansem. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Koszt szkolenia: bezpłatne

Wymagane dokumenty:

  • Ankieta zgłoszeniowa - patrz niżej

Po zakwalifikowaniu:

  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
    do pobrania w formacie zaswiadczenie.pdf, zaswiadczenie.rtf
  • Oświadczenie kandydata o dochodach - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie noclegów i kosztów dojazdu
    do pobrania w formacie oswiadczenie.pdf, oswiadczenie.rtf
  • Oświadczenie o zwrocie kosztów szkolenia w przypadku nieukończenia z winy szkolonego.

Termin składania aplikacji:

Termin: do 14 dni przed rozpoczęciem edycji szkoleń. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną, listownie, faksem oraz osobiście pod adresem:

Biuro Projektu
Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych
i Doskonalenia Zawodowego pokój 1035
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
telefon: (081) 445 39 96,
fax: (081) 445 39 97
e-mail: centrumsp@kul.lublin.pl

ANKIETY:

MODUŁ I: Wypełnij ankietę Internetowo (nieaktywne) lub zgłoszenie do pobrania info1.pdf
Podstawy wykorzystania IT w przedsiębiorstwie z elementami zarządzania

MODUŁ II: Wypełnij ankietę Internetowo (nieaktywne) lub zgłoszenie do pobrania info2.pdf
Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu firmą

MODUŁ III: Wypełnij ankietę Internetowo (nieaktywne) lub zgłoszenie do pobrania info3.pdf
Praktyczne wprowadzenie do e-biznesu

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników szkoleń spośród zgłaszanych kandydatur. Ankieta zgłoszeniowa nie jest zobowiązaniem organizatora do przeszkolenia wypełniającego ankietę.