Chair Staff at Department of Developmental Psychology

Institute of Psychology

The John Paul II Catholic University of Lublin

 

 

Ewa Rzechowska, Ph.D.

Head of Developmental Psychology Chair

 

Scientific interests:

- life span psychology

- theory and methodology of developmental processes

 

I favour processual diagnostic procedures focusing on grasping of contextual-developmental diversity of human activities and describing them multi-dimensionally in terms of individual paths and the models of transformation of phenomena. I use them in qualitative research of co-operation and knowledge transfer in preschool and school age children, teenage motherhood, middle-aged people’s behaviour in an unstable labour market, the quarter-lifers paths to adulthood within the socio-cultural context.

 

Main publications:

Rzechowska E. et al. (Eds.) (2011). Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL.

Rzechowska E. (2004). Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rzechowska E. (red.) (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Perspektywa rozwojowa i perspektywa pracowników służb społecznych (raport z badań). Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (red.) (2010). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Jak zabezpieczyć przed wykluczeniem społecznym osoby 50+? Lublin: Wydawnictwo LBS.

Rzechowska E. (red.) (2011). Dojrzały pracownik na rynku pracy. Rekomendacje i narzędzia diagnostyczne. Lublin: Wydawnictwo LBS.

 

Office hours: Thursday, 10.20 - 11.50 a.m. and 2.00 - 3.00 p.m., room C-440

(e-mail: ewa.rzechowska@kul.lublin.pl)

 

 

Małgorzata Tatala, Ph.D. in psychology, MA in theology

Assistant professor

 

Scientific interests:

- development of human religiosity in the course of lifetime

- shaping higher quality of life in psychology

- developmental dynamisms of leaving addictions in psychology

 

Main publications:

Tatala M. (2000). Rozwój uczuć religijnych dzieci przedszkolnych. Lublin: RW KUL.

Tatala M. (2008). Odbiór symboli religijnych przez młodzież. Rozwojowe badania osób w wieku od 12 do 24 lat. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Office hours: Monday, 12.30 -  2.00 p.m., room C-439

(e-mail: maltat@kul.pl)

 

 

Elżbieta Rydz, Ph.D.

Assistant professor

 

Scientific interests:

- developmental psychology

- life-planning in adolescence

- development of decision-making

- development of religiousness in life-span

- religiousness in young adulthood

 

Main publications:

Rydz E. (2012). Developmental Trends of Religiousness in Young Adults. Lublin: RW KUL.

Rzechowska E., Steuden S., Musiał D., Rydz E. and Tatala M. (2011). Contemporary Interpretations of the Theory of Positive Disintegration.  Lublin: TN KUL.

Rydz E., Musiał D. (2007-2012). The Psychology of Human Development – Selected Issues (Vol. 1-3: Polish version, Vol. 1-2: English version, Lublin: TN KUL).

Zarzycka B., Rydz E. (2011). The level of social desirability and religiosity in youth. Mental Health, Religion and Culture, 14, 5, 411-422.

 

Office hours: Wednesday, 2.15 - 3.45 p.m., room C-439

(e-mail: ebryd@kul.lublin.pl)

 

 

Monika Dacka, Ph.D.

 

Office hours: Wednesday, 12.30 - 2.00 p.m., room C-439

(e-mail: monikadacka@kul.lublin.pl)

 

 

Bogumiła Krawiec, PhD Student

 

Office hours: Monday, 10.50 - 12.30 p.m., room C-439

(e-mail: bogumilakrawiec@interia.pl)