Dr hab. Ewa Rzechowska

Dr hab. Ewa Rzechowska, profesor KUL

 

1. Przedstawienie

2. Dorobek naukowy

3. Publikacje

4. Konferencje

5. Kształcenie kadry naukowej

5.1 Wykaz prac magisterskich

5.2 Studia doktoranckie

5.3 Doktoranci

6. Konsultacje

7. Kontakt

  

Przedstawienie:

  • doktor habilitowany
  • kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej KUL (2008 -) 
Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2011, godz. 23:32 - Kamila Król