Scena Plastyczna KUL

 

SCENA PLASTYCZNA Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL), niezawodowa scena, zał. 1969 przy T. Akademickim KUL, będąca autorskim teatrem L. Mądzika, zrodzonym z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. Dwa pierwsze przedstawienia Mądzik zrealizował wg własnego scenariusza i projektów scenograficznych przy współpracy reż. J. Lodka (Ecce homo 24 III 1970, z muz. Lodka i własną) i J. Kaczorowskiego (Narodzenia 2 IV 1971). Od trzeciego przedstawienia (Wieczerza 23 III 1972, muz. S. Dąbka) zaczął sam reżyserować i wykształcać własny teatr; całkowicie pozbawiony słowa, wypowiada się za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką, grą aktorów, których wyprowadził ze sceny pudełkowej na dużą przestrzeń. Od tej pory przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej, podporządkowane wyznaczającej rytm sferze dźwiękowej i muzyce - stanowią podstawowe środki tego teatru, klasyfikowanego jako autorski "teatr narracji plastycznej".
Więcej