na pierwszym planie: kardynał Gianfranco Ravasi i Leszek Mądzik